Obaveštenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije 05.10.2016. godine, a 11.10.2016.godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br.16393 od 15.11.2016.godine, u radni odnos na neodređeno vreme izabrani sledeći kandidati:

za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
1. Bojana Ilić, viši laboratorijski tehničar

za Kliniku za kardiologiju - sala za kateterizaciju
2. Jovana Stevanović, strukovna medicinska sesra
3. Mario Trajković, viši medicinski tehničar

za Centar za radiologiju i MR
4. Miloš Marinković, viši radiološki tehničar
5. Nina Dojčinov-Davitkov, strukovni medicinski radiolog-specijalista
6. Vesna Prica, viši radiološki tehničar

za Kliniku za vaskularnu hirurgiju
7. Jelena Gačević, medicinska sestra

za Centar za anesteziologiju i renaimatologiju
8. Ivana Šljivar, medicinska sestra
9. Nikolina Anđelković, medicinska sestra
10. Bojana Petrović, medicinska sestra
11. Nikola Božinović, medicinski tehničar

za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar
12. Jovan Ercegovčević, medicinski tehničar
13. Valentina Vučić, medicinska sestra
14. Milica Tošić, medicinska sestra
15. Rajka Simić, medicinska sestra

za Kliniku za urologiju
16. Slavica Lisičić, tehnički sekretar

Za radna mesta za tri doktora medicine/lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine za Centar za radiologiju i MR niko od kandidata nije izabran i za ta radna mesta biće raspisan novi konkurs u skladu sa pozitivnim propisima.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin