Obaveštenje o prijemu u radni odnos na određeno vreme do 3 meseca

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije 04.01.2017. godine, a dana 13.01.2017. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 2203 od 14.02.2017. godine, u radni odnos na određeno vreme do 3 meseca izabrani sledeći kandidati:


- za radno mesto lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom:
1. dr Nataša Milošević, lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

- za radno mesto sanitarno-ekološki tehničar:
1. Sanela Jevtov, sanitarno-ekološki tehničar
2. Miljana Lilić, sanitarno-ekološki tehničar

- za radno mesto monter mašinske struke:
1. Vukan Smolović

- za radno mesto servirka:
Klinika za nefrologiju
1.1. Gordana Jovanović

Klinika za kardiologiju
2.1. Slađana Čupković

- za radno mesto spremač:
Klinika za očne bolesti
1.1. Svetlana Isailović

Klinika za ginekologiju i akušerstvo
2.1. Ljiljana Krstić
3.2. Jasminka Blagojević

Klinika za infektivne i tropske bolesti
4.1. Dragica Božanović
5.2. Danijela Drakulić

Klinika za digestivnu hirurgiju-I hirurška
6.1. Svetlana Milić

Klinika za pulmologiju
7.1. Slađana Radojković

Klinika za urologiju
8.1. Radinka Nešković

Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
9.1 Javorka Radojković

Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bol. metabolizma
10.1. Ljubica Petković
11.2. Dragica Marisavljević

Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja-Urgentni centar
12.1. Maja Nešić
13.2. RužicaRakić

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin