Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodredjeno vreme - doktori medicine/specijalisti i diplomirani biolog

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije dana 11.05.2017. godine, a 12.05.2017. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS Nacionalne službe za zapošljavanje, obaveštavamo vas da su Odlukom V.D. Direktora br. 8434 od 15.06.2017. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 3 zdravstvena radnika/saradnika sa visokom stručnom spremom primljeni sledeći kandidati, i to:

I za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju - 1 doktor medicine ili lekar specijalista odgovarajuće grane medicine:

1. dr Sanja Zgradić, doktor medicine

II za Kliniku za infektivne i tropske bolesti – 1 doktor medicine ili lekar specijalista odgtovarajuće grane medici

2. dr Boris Jegorović, doktor medicine

III za Kliniku za neurologiju – 1 diplomirani biolog

3. Milena Janković – diplomirani biolog-doktor bioloških nauka

Kandidati koji su primljeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovra o radu u narednih 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR
doc. dr Milika Ašanin