Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme - medicinske sestre/tehničari

Po osnovu konkursa objavlјenog dana 05.06.2017. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Nacionalne službe za zapošlјavanje a dana 06.06.2017.godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br.9812 od 20.07.2017.godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju od 3 meseca za radna mesta zdravstveni radnik sa višom ili srednjom stručnom spremom – 49 izvršilacaizabrani su sledeći kandidati:

Za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju – 7 med.sestara/tehničara sa srednjom stručnom spremom:

 1. Aldin Skenderi
 2. Stefan Jovanović
 3. Natalija Dodić
 4. Marko Ristić
 5. Marija Pavlović
 6. Milena Trifunović
 7. Tatjana Ožegović

Za Centar za radiologiju i MR – 2 viša radiološka tehničara:

 1. Lazar Vojinović
 2. Miloš Krička

Za Centar za nuklearnu medicinu – 1 med.sestra/tehničar sa srednjom stručnom spremom:

 1. Bilјana Janjić

Za Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – 2 viša fizioterapeutska tehničara:

 1. Branislava Galicki
 2. Dragana Šošić

Za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo – 2 ginekološko-akušerske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom:

 1. Milica Gačević
 2. Milica Kostić

Za Kliniku za infektivne i tropske bolesti – 1 med.sestra/tehničar sa srednjom stručnom spremom:

 1. Danijela Petrović

Za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju – 1 med.sestra/tehničar sa srednjom stručnom spremom:

 1. Bojana Stanković

Za Kliniku za digestivnu hirurgiju – Prvu hiruršku – 1 med.sestra/tehničar sa srednjom stručnom spremom:

 1. Zora Prpa

Za Kliniku za grudnu hirurgiju - 1 med.sestra/tehničar sa srednjom stručnom spremom:

 1. Jelena Nešić

Za Kliniku za pulmologiju - 1 med.sestra/tehničar sa srednjom stručnom spremom:

 1. Dragana Ćeha

Za Kliniku za neurohirurgiju - 1 med.sestra/tehničar sa srednjom stručnom spremom:

 1. Milica Stefanović

Za Kliniku za urologiju – 2 med.sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom:

 1. Kristina Gordić
 2. Sonja Lazić

Za Kliniku za nefrologiju – 2 med.sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom:

 1. Tijana Radojković
 2. Vanja Jovanović

Za Kliniku za hematologiju – 2 med.sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom:

 1. Ana Ilić
 2. Jasmina Tarlanović

Za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju – 3 med.sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom:

 1. Uroš Grubačić
 2. Maja Matejić
 3. Stefan Rajblović

Za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma - 2 med.sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom:

 1. Katarina Grujić
 2. Tatjana Stevanović

Za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnih centar –

A) 5 med.sestara/tehničara sa srednjom stručnom spremom:

 1. Marija Janjić
 2. Nadica Jovanović
 3. Milan Radojčić
 4. Aleksandra Mihajlović
 5. Tijana Jovanović

B) 4 med.sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom za Odelјenje transplantacije:

     1. Sanja Radović

     2. Stefan Maletić

     3. Sanja Popović

     4. Tijana Đorđević

Za Kliniku za kardiologiju –

A) 1 viši radiološki tehničar za Službu za invazivnu dijagnostiku i interventnu

     kardiologiju:

 1. Zorica Đokić

B) 4 med.sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom za Službu urgentne kardiologije:

 1. Nikola Gajić
 2. Kristina Dinić
 3. Miloš Ćalić
 4. Milica Vlajković

Za Kliniku za vaskularnu hirurgiju - 1 med.sestra/tehničar sa srednjom stručnom spremom:

 1. Svetlana Nikolić

Za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju – 2 med.sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom:

 1. Jelena Stanković
 2. Maja Marković

Za Službu za patohistologiju – 1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom:

 1. Jovana Milijašević

 

Kandidati koji su primlјeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovra o radu u narednih 10 dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatimakoji su konkurisali, a nisu primlјeni u radni odnos zahvalјujemo se i molimo da podignu svoja dokumentau roku od deset dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja u prostorijama Arhive - fotokopirnice, radnim danima od 10.00 do 14.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,                                                                                                                                                                          

V.D. DIREKTOR  

                                                                                                                                    

Doc. dr Milika Ašanin