Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme - lekar i dipl.farmaceut

Po osnovu konkursa objavljenog dana 23.08.2017. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 12476 od 29.09.2017. godine, u radni odnos na određeno vreme za radna mesta zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom izabrani su sledeći kandidati:

I za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad,
1. dr Marijana Stevanović, lekar specijalista anesteziologije sa reanimacijom,

II za Centar za nuklearnu medicinu zbog potrebe posla do 3 meseca,
1. Marija Repac, magistar farmacije

Kandidati koji su primljeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovora o radu u narednih 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Arhive - fotokopirnice, radnim danima od 10.00 do 14.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin