Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme - magacioner, spremači, servirke, krojač i manipulant

Po osnovu konkursa objavljenog dana 23.08.2017. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 12476 od 29.09.2017. godine, u radni odnos na određeno vreme zaradna mesta 1 magacionera, 1 krojača, 1 manipulanta, 20 spremača, 6 servirki za Klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:


za Službu za tehničke i druge poslove zbog potrebe posla do 3 meseca,
1. Andrija Nikolić, magacioner
2. Nađija Milić, spremač
3. Gorica Stojanović, spremač
4. Milena Prelić, spremač
5. Branka Ubović, spremač
6. Slavica Manić, spremač
7. Jelena Grčić, spremač
8. Marija Veselinov, spremač
9. Vesna Maksimović, spremač
10. Marija Grujić, spremač
11. Jasmina Ristić, spremač
12. Snežana Ivanović, spremač
13. Vesna Tešić, spremač
14. Ivana Milisavljević, spremač
15. Aleksandra Kostić, spremač
16. Danijela Adamović, spremač
17. Vida Mitrović, spremač
18. Mirjana Trajković, spremač
19. Biljana Marinković, spremač
20. Slobodanka Dejanović, spremač
21. Luka Marković, spremač

za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje, zbog potrebe posla do 3 meseca
1. Nenad Lukić, manipulant (radnik na utovaru, istovaru i pakovanju lekova)

za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar, zbog potrebe posla do 3 meseca
1. Daliborka Ilić, krojač

za radno mesto servirke za 6 izvršilaca zbog potrebe posla do 3 meseca,
1. Ljiljana Vukadinović, servirka
2. Dragana Jovanović, servirka
3. Svetlana Mitrović, servirka
4. Maja Or eščanin, servirka
5. Tamara Gačić, servirka
6. Nataša Simić, servirka

Kandidati koji su primljeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovora o radu u narednih 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Arhive - fotokopirnice, radnim danima od 10.00 do 14.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin