Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno za lekare, dipl.farmaceute i biohemičare, medicnske sestre/tehničare i dipl. inženjera

Po osnovu konkursa objavlјenog 09.10.2017. godine na internet stranici KCS, 10.10.2017. godine na internet stranici NSZ i 12.10.2017. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br.14313 od 17.11.2017. godine, u radni odnos na određeno vreme za radn mesta 12 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom, 14 zdravstvenih radnika sa višom/srednjom stručnom spremom i jednog diplomiranog inženjera elektrotehnike izabrani su sledeći kandidati:

I 12 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom:

Za Centar za ansesteziologiju i reanimatologiju 3 doktora medicine ili lekara specijaliste na određeno vreme zbog potrebe posla , do tri meseca:

 1. Dr Vesna Jovanović, doktor medicine
 2. Dr Jelena Vujović, doktor medicine
 3. Dr Radmila Klačar, doktor medicine

Za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju 2 doktora medicine ili lekara specijaliste na određeno vreme zbog potrebe posla do tri meseca:

 1. Dr Marko Vučetić, doktor medicine
 2. Dr Dragana Vučković, doktor medicine

Za Kliniku za infektivne i tropske bolesti 1 doktor medicine ili lekar specijalista na određeno vreme zbog potrebe posla do tri meseca:

 1. Dr Sanja Peruničić, doktor medicine

Za Centar za rdiologiju i MR 1 doktor medicine ili lekar specijalista na određeno vreme zbog potrebe posla do tri mesca:

 1. Dr Mirjana Lacmanović, doktor medicine

Za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju 1 doktor medicine ili lekar specijalista na određeno vreme zbog potrebe posla, do tri meseca:

 1. Dr Miodrag Karamarković, doktor medicine

Za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma 1 doktor medicine na određeno vreme zbog potrebe posla, do tri meseca:

 1. Dr Zvezdana Jemuović, doktor medicine

Za Kliniku za kardiologiju 1 doktor medicine na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka:

 1. Dr Stefan Zaharijev, doktor medicine

Za Centar za medicinsku biohemiju 1 diplomirani farmaceut-medicinski biohemičar na određeno vreme zbog potrebe posla, do tri meseca:

 1. Aleksandra Tijanić, magistar farmacije – medicinski biohemičar

Za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje 1 diplomirani farmaceut na određeno vreme zbog potrebe posla do tri meseca:

 1. Vesna Tegeltija, diplomirani farmaceut

 

II 14 zdravstvenih radnika sa višom / srednjom stručnom spemom

Za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju – 3 med.sestre/tehničara opšteg smerana određenovreme, zbog potrebe posla, do tri meseca:

 1. Mariju Đokić
 2. Mariju Cvetković
 3. Anđelu Šundić

Za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo – 1 ginekološko-akušerska sestra, na određeno vreme, zbog potrebe posla, do tri meseca:

 1. Kristina Mitrović

Za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo – 5 pedijatrijskih sestara, na određeno vreme, zbog potrebe posla do trimeseca :

 1. Teodora Dudulec
 2. Nikolina Knežević
 3. Zorica Mitrović
 4. Marija Ivanković
 5. Danica Đikić

Za Kliniku za kardiologiju – 1 viša med.sestra/tehničar opšeg smera, zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog a do njegovog povratka:

 1. Dušan Mihajlović

Za Kliniku za infektivne i tropske bolesti – 3 više med.sestre/tehničara opšteg smerazbog zamene privremeno odsutnih zaposlenih a do njihovog povratka:

 1. Valentina Đenić
 2. Jovan Vićentijević
 3. Snežana Tomić

Za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – UC – 1 viša med.sestra/tehničar opšteg smerazbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog a do njegovog povratka:

 1. Ivana Jovanović

Za jedno radno mesto diplomiranog inženjera elektrotehnike za Službu za tehničke i druge poslove nije načinjen izbor a novi konkurs, za 1 diplomiranog inženjera elektrotehnike biće raspisan u narednom periodu u skladu sa pozitivnim propisima.

Kandidati koji su primlјeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovora o radu u narednih 10 dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primlјeni u radni odnos zahvalјujemo se i molimo da podignu svoja dokumentau roku od deset dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja u prostorijama Arhive - fotokopirnice, radnim danima od 10.00 do 14.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,                                                                                                                                                                            

V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin