Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno za 2 lekara

Po osnovu konkursa objavlјenog dana 20.12.2017. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i NSZ, a dana 25.12.2017. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 1105 od 31.01.2018. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za radna mesta za 2 zdravstvena radnika sa visokom stručnom spremom, izabrani sledeći kandidati:

za Kliniku za psihijatriju

  • dr Nikola Lalović, lekar specijalista psihijatrije,

za Službu za patohistologiju

  • dr Ljubiša Jovanović, lekar specijalista patologije.

Kandidati koji su primlјeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovra o radu u narednih 10 dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primlјeni u radni odnos zahvalјujemo se i molimo da podignu svoja dokumentau roku od deset dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin