Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na odredjeno za 1 vozača san.vozila, 1 rukovaoca kotla na gas, 5 referenata FTO i operativne poslove ZOP-a, 2 radnika na održavanju higijene i pranju lab.posuđa, 10 spremača i 10 servirki

Po osnovu konkursa objavlјenog na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i internet stranici Kliničkog centra Srbije dana 20.12.2017. godine a na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS dana 25.12.2017. godine, obaveštavamo vas da se Odlukom v.d. direktora br. 1104 od 31.01.2018. godine

I   U radni odnos na određeno vremeu trajanju od tri meseca, zbog potrebe posla, za radno mesto 1 vozača sanitetskog vozila  za Službu za tehničke i druge posloveu Klinički centar Srbije prima se:

 1. Marko Pavlović

II   Uradni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca, zbog potrebe posla, za radno mesto 1 rukovaoca kotlova na gorivo gas  za Službu za tehničke i druge poslove u Klinički centar Srbije prima se:

 1. Marko Džogović

III   Uradni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca, zbog potrebe posl, za radno mesto referenata FTO i operativne poslove ZOP-a za Službu za tehničke i druge posloveu Klinički centar Srbije primaju se:    

 1. Darko Pavlović
 2. Obrad Milojević

IV U radni odnos na određeno vremeu trajanju od tri meseca, zbog potrebe posla, za radno mesto 2 radnika na održavanju higijene i pranju laboratorijskog posuđa za Službu za mikrobiologiju u Klinički centar Srbije primaju se:                

 1. Dragana Durmišević
 2. Ivana Opačić

V   U radni odnos na određeno vremeu trajanju od tri meseca, zbog potrebe posla, za radno mesto 10 spremača za Službu za tehničke i druge poslove u Klinički centar Srbije primaju se:

 1. Uroš Filipović
 2. Ivana Dejanović
 3. Ankica Peradinović
 4. Goradana Miličević
 5. Danijela Mladenović
 6. Edina Talović
 7. Gordana Cvijović
 8. Dragana Milivojević
 9. Ljilјana Nikolić
 10. Dobrica Cvetkovića

VI U radni odnos na određeno vreme, zbog potrebe posla,u trajanju od tri meseca za radno mesto 10 servirki za Klinički centar Srbije primaju se:

 1. Vesna Vasović
 2. Lidija Arsić
 3. Mileva Tomić
 4. Ljilјana Petrović
 5. Marina Stošić
 6. Dragana Cekovski
 7. Zorica Blagojević
 8. Mirjana Filipović
 9. Jelena Kosić
 10. Svetlana Marinković

Svim kandidatimakoji su konkurisali, a nisu primlјeni u radni odnos zahvalјujemo se i molimo da podignu svoja dokumentau roku od deset dana od dana objavlјivanja obaveštenja u prostorijama arhive Klinčkog centra Srbije, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
Doc dr Milika Ašanin