Obaveštenje o rezultatu konkursa za prijem jednog lekara specijaliste interne medicine na neodređeno vreme za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo

Po osnovu konkursa objavljenog dana 01.08.2018. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i NSZ, a dana 02.08.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da Odlukom v.d. direktora br. 10592 od 31.08.2018. godine, za radno mesto jednog lekara specijaliste interne medicine na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo nije izvršen izbor kandidata jer se na raspisani konkurs nije javio nijedan kandidat.

S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR
Prof. dr Milika Ašanin