Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 2 fizičara i 1 medicinsku sestru/tehničara

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije dana 13.09.2018. godine, na sajtu NSZ dana 14.09.2018. godine, a dana 17.09.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 12147 od 10.10.2018. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca izabrani sledeći kandidati:

Za 2 zdravstvena saradnika sa visokom stručnom spremom, i to:

I za Kliniku za neurohirurgiju

  1. Tijana Radovanović,
  2. Luka Dragojlović.

Za 1 zdravstvenog radnika sa srednjom stručne spreme, i to:

II za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

  1. Milovan Miletić, medicinski tehničar.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin