Rezultate konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za Centar za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela - X nož

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS dana 16.11.2018. godine, a dana 19.11.2018. godine na internet stranici NSZ i internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 16026 od 26.12.2018. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom u trajanju od 3 meseca za potrebe Klinike za neurohirurgiju KCS, primaju se i to za:

I 1 zdravstvenog radnika sa visokom stručnom spremom za potrebe Centra za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela - H nož Klinike za neurohirurgiju, i to:

  • dr Zoran Aleksić, doktor medicine,

II 1 inženjer investicionog održavanja uređaja i opreme za Centar za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela - H nož Klinike za neurohirurgiju:

  • Izbor nije izvršen jer se na raspisani konkurs nije javio dovoljan broj kandidata da bi se mogao izvršiti izbor.

III 1 administrator podrške korisinicima informacionih sistema i tehnologija za Centar za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela - H nož Klinike za neurohirurgiju:

  • Izbor nije izvršen, jer se nije javio nijedan kandidat koji ispunjava uslove konkursa.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin