Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanje dana 05.02.2019. godine, a dana 08.02.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 3773 od 15.03.2019. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 9 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom i 1 zdravstvenog saradnika sa visokom stručnom spremom izabrani su sledeći kandidati, i to:

I – za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju – 1 lekar specijalista odgovarajuće grane medicine i 1 doktor medicine/lekar na specijalizaciji iz plastične i rekonstruktivne hirurgije

  • dr Svetlana Milivojević, lekar na specijalizaciji iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije
  • Izbor za prijem u radni odnos za 1 lekara specijalistu odgovarajuće grane medicine nije izvršen, jer nije bilo prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i imaju potpunu dokumentaciju.

II – za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju – 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine

  • dr Marijana Stevanović, lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

III – za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo – 1 doktor medicine/lekar na specijalizaciji iz odgovarajuće grane medicine

  • dr Miljan Čuljić, doktor medicine

IV – za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju -1 doktor medicine/lekar na specijalizaciji odgovarajuće grane medicine

  • dr Uroš Stanković, lekar na specijalizaciji iz ortopedske hirurgije i traumatologije

V – za Kliniku za neurohirurgiju – 1 doktor medicine specijalista u radioterapiji za Odeljenje za stereotaksičnu radiohirugiju celog tela-H nož

  • dr Sonja Vitorović, mr sci.med. – lekar specijalista radiologije sa užom specijalizacijom iz onkologije

VI – za Kliniku za kardiologiju – 1 doktor medicine/lekar na specijalizaciji iz odgovarajuće grane medicine

  • dr Kristina Anđelković, lekar na specijalizaciji iz interne medicine

VII - za Kliniku za ORL i MFH – 1 doktor medicine/lekar na specijalizaciji iz odgovarajuće grane medicine i 1 lekar specijalista otorinolaringologije

  • dr Dragana Nenezić, lekar na specijalizaciji iz otorinolaringologije
  • dr Saša Jakovljević, lekar specijalista otorinolaringologije

Za 1 zdravstvenog saradnika sa visokom stručnom spremom – 1 diplomirani defektolog surdo smera za Kliniku za ORL i MFH

  • Maja Mirić, diplomirani defektolog

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin