Rezultati konkursa za prijem zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom u radni odnos na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS i NSZ dana 05.02.2019. godine, a dana 11.02.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 3772 od 15.03.2019. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca ili do povratka na rad privremeno odsutnog zaposlenog primljeni sledeći kandidati

9 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom, i to za:

I za Kliniku za vaskularnu hirurgiju – 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

  • dr Aleksandra Vujčić, lekar na specijalizaciji iz vaskularne hirurgije

II za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar – 1 doktor medicine /lekar specijalista odgovarajuće grane medicine za Odeljenje internističke intenzivne nege na određeno vreme u trajanju do 3 meseca i 2 doktora medicine/lekara na specijalizaciji odgovarajuće grane medicine za Odeljenje za transplantaciju organa na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

  • dr Marija Matović, doktor medicine za Odeljenje internističke intenzivne nege
  • dr Jelena Mitrović, doktor medicine za Odeljenje za transplantaciju organa
  • dr Ognjen Duka, doktor medicine za Odeljenje za transplantaciju organa

III za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma – 1 doktor medicine za Centar za endokrinu hirurgiju na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

  • dr Duška Vučen, doktor medicine

IV za Kliniku za alergologiju i imunologiju – 1 doktor medicine na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

  • dr Nataša Kusić, doktor medicine

V za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo – 1 lekar specijalista ginekologije i akušerstva na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad i 1 doktor medicine na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegvog povratka na rad

  • dr Petar Šuntov, lekar specijalista ginekologije i akušerstva
  • dr Tamara Drobnjak, doktor medicine

VI za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju – 1 lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom ili lekar specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

  • dr Marija Vuletić, lekar specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin