Obaveštenje o prijemu u radni odnos na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavljen dana 22.03.2019. godine na internet stranici KCS i na internet stranici NSZ a dana 26.03.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 6104 od 23.04.2019. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca ili radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad primljeni sledeći kandidati:

1 zdravstveni radnika sa visokom stručnom spremom, i to za:

I Kliniku za psihijatriju – 1 doktor medicine radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

 • Dr. Ivan Ristić, doktor medicine na specijalizaciji iz psihijatrije

3 zdravstvena radnika sa višom stručnom spremom i to za:

I Za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma -1 medicinska sestra tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad:

 • Vasić Dijana, strukovna medicinska sestra

II Za Kliniku za infektivne i tropske bolesti -1 medicinska sestra tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad:

 • Vuletić Marija, strukovna medicinska sestra

III Za Kliniku za kardiologiju -1 medicinska sestra tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad:

 • Galečić Milica, strukovna medicinska sestra

39 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom i to za:

I za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Đurđević Predrag, medicinski tehničar
 • Jeličić Jelena, medicinska sestra

II Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad a za rad u Odeljenju za transplantaciju jetre Referentnog centra za transplantaciju organa Klinike za urgentnu hirugiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnom centru

 • Marković Maja, medicinska sestra

2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme, zbog potrebe posla za rad u Odeljenju za transplantaciju jetre Referentnog centra za transplantaciju organa Klinike za urgentnu hirugiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnom centru

 • Golijan Miloš, medicinski tehničar
 • Srdić Danica, medicinska sestra

1 medicinska sestara /tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Odeljenju za neurotraumatologiju – (neurohirurško „E“ odeljenje) Klinike za urgentnu hirurgiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnom centru

 • Nikačević Jelena, medicinska sestra

2 medicnske sestre / tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Odeljenju intenzivne nege Hirurgije II Klinike za urgentnu hirurgiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnom centru

 • Stajić Dragana, medicinska sestra
 • Mitić Tea Tamara, medicinska sestra

1 medicnska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Odeljenju intenzivne nege Hirurgije III Klinike za urgentnu hirurgiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnom centru

 • Isailović Anka, medicinska sestra

1 medicnska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Službi ortopedije, traumatologije i mikrohirurgije Klinike za urgentnu hirurgiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnom centru

 • Vujović Milan, medicinski tehničar

1 medicnska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Odeljenju urgentne neurologije Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnom centru

 • Simonović Vukašin, medicinski tehničar

1 medicnska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Internističkoj opservaciji i reanimaciji prijemno trijažne službe Klinike za urgentnu internu medicinu u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnom centru

 • Milošević Teodora, medicinska sestra

III za Službu za patohistologiju

1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Nikolić Ljiljana, laboratorijski tehničar

IV za Kliniku za očne bolesti

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Ćulibrk Jovana, medicinska sestra

V za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

5 medicinskih sestara /tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

 • Juričić Vesna, medicinska sestra
 • Obradović Nenad, medicinski tehničar
 • Radić Zoran, medicinski tehničar
 • Đorđević Aleksa, medicinski tehničar
 • Radovanović Aleksandra, medicinska sestra

VI za Kliniku za dermatovenerologiju

2 medicinske sestre / tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Radisavljević Dunja, medicinska sestra
 • Vasić Nikolina, medicinska sestra

VII za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Đurđević Rajka, medicinska sestra
 • Stamenkovski Aleksandra, medicinska sestra

2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

 • Bogunović Ivana, medicinska sestra
 • Džemailović Sanela, medicinska sestra

VIII za Kliniku za hematologiju

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smerasa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Perišić Ljiljana, medicinska sestra

IX za Kliniku za neurohirurgiju

1 medicinska sestra /tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Karan Gordana, medicinska sestra

X za Kliniku za pulmologiju

2 medicinske sestre / tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Lazić Bojana, medicinska sestra
 • Milić Višnja, medicinska sestra

XI Klinika za grudnu hirurgiju

1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Milosavljević Jovana, medicinska sestra

XII za Kliniku za urologiju

2 medicinske sestre / tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Stanić Jelena, medicinska sestra
 • Srdić Marija, medicinska sestra

XIII za Centar za nuklearnu medicinu

1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Anđelić Maja, medicinska sestra

XIV za Kliniku za digestivnu hirurgiju - I hirurška

1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Vučinić Milena, medicinska sestra

XV za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

3 ginekološko-akušerske sestre sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Radenković Marijana, ginekološko-akušerska sestra
 • Banjac Kristina, ginekološko-akušerska sestra
 • Vuković Ivana, ginekološko-akušerska sestra

2 pedijatrijske sestre sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Simeunović Vedrana, pedijatrijska sestra
 • Simić Tatjana, pedijatrijska sestra

1 administrativnog radnika sa srednjom stručnom spremom i to referenta za kadrovske poslove za Službu za pravne poslove:

 • Ana Karadžić, pravnik

5 tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom i to 5 spremača za Službu za tehničke i druge poslove:

 • Svetlana Todorović
 • Dobrila Jeremić
 • Katarina Petrović
 • Suzana Gmitrović
 • Tatjana Bajčić

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin