Obaveštenje o prijemu u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla

Po osnovu konkursa objavljenog dana 24.07.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i NSZ, a dana 25.07.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 11475 od 16.08.2019. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 1 zdravstvenog saradnika sa visokom stručnom spremom, 3 zdravstvena radnika sa višom stručnom spremom, 22 zdravstvena radnika sa srednjom stručnom spremom i 15 administartivnih i tehničkih radnika za Klinički centar Srbije, primljeni sledeći kandidati, i to:

1 zdravstveni saradnik sa visokom stručnom spremom, i to:

I za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo – 1 embriolog

 • Ivana Milenković, master biolog,

3 zdravstvena radnika sa višom stručnom spremom, i to:

I za Centar za radiologiju i MR – 3 viša radiološka tehničara

 • Dušan Karabašević, strukovni medicinski radiolog,
 • Teodora Mrkšić, strukovni medicinski radiolog,
 • Vladimir Bujagić, strukovni medicinski radiolog

22 zdravstvena radnika sa srednjom stručnom spremom, i to:

I za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo – 2 ginekološko-akušerske sestre sa srednjom stručnom spremom

 • Kristina Marinković, ginekološko-akušerska sestra,
 • Jovana Čugurović, ginekološko-akušerska sestra

II za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za rad u Centru za endokrinu hirurgiju

 • Dragana Jašović, medicinska sestra,

III za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju – 5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Mirjana Grubanov, medicinska sestra,
 • Marija Žikić, medicinska sestra,
 • Anja Šabanovski, medicinska sestra,
 • Marija Đorđević, medicinska sestra,
 • Dijana Krstić, medicinska sestra

IV za Kliniku za kardiohirurgiju – 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Miljana Hasanović, medicinska sestra,
 • Miljana Stamenković, medicinska sestra,

V za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja-Urgentni centar – 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Sanja Todorović, medicinska sestra za u Odeljenju intenzivne nege Hirurgije 4 u Klinici za urgentnu hirurgiju,
 • Marijana Vučetić, medicinska sestra za rad u Koronarnoj intenzivnoj nezi „B“ Službe za urgentnu kardiologiju u Klinici za urgentnu internu medicinu,

VI za Kliniku za digestivnu hirurgiju – Prvu hiruršku - 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Slađana Ćalić, medicinska sestra,
 • Marko Nogić, medicinski tehničar,
 • Dragana Stančić, medicinska sestra,
 • Milica Tomašević, medicinska sestra,

VII Za Kliniku za vaskularnu hirurgiju – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Jelena Korać, medicinska sestra,

VIII Za Kliniku dermatovenerologiju – 1 pedijatrijska sestra sa srednjom stručnom spremom i 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Sanja Gavrić, pedijatrijska sestra,
 • Džejn Onešćuk, medicinska sestra,

IX Za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje – 1 farmaceutski tehničar sa srednjom stručnom spremom

 • Ivana Ćirić, farmaceutski tehničar,

X Za Kliniku za hematologiju – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Marija Kovač, medicinska sestra,

XI Za Kliniku za očne bolesti - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Mirjana Luković, medicinska sestra

15 administrativnih i tehničkih radnika, i to:

I za Javne nabavke
Diplomirani ekonimista – 2 izvršioca na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Dušan Kovačević, diplomirani ekonomista
 • Ljiljana Jelovac, diplomirani ekonomista

Diplomirani pravnik – 1 izvršilacna određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Ivan Milovanović, diplomirani pravnik

Referent nabavki – 1 izvršilac na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Rada Stanisavljević, ekonomski tehničar

II za Službu za tehničke i druge poslove
Sistem administrator u Odeljenju informaciono-komunikacionih tehnologija - 1 izvršilac na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Nikola Mačar, strukovni inženjer mašinstva

Referent za FTO i operativne poslove ZOP-a – 1 izvršilac na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Ivan Ilinčić

Telefonista – 1 izvršilac na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Zorica Obradović

Tehnički radnici sa nižom stručnom spremom:

I za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane -Servirke – 3 izvršioca na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Ranka Mitrović
 • Radmila Krndija
 • Radmila Sokić

II za Službu za tehničke i druge poslove -Spremači – 4 izvršioca na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Tamara Jovanović
 • Jasmina Đorđević
 • Zorica Stanojević
 • Vera Karčić

Izbor za 1 izvršioca za radno mesto Šefa odseka centralnog magacina za Službu za tehničke i druge poslove na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca nije izvršen budući da nije bilo prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin