Rezultati konkursa na određeno vreme za potrebe Klinike za infektivne i tropske bolesti

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS i Nacionalne službe za zapošljavanje dana 12.03.2020. godine, a dana 13.03.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 4657 od 20.03.2020.godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca zbog potrebe hitnog zapošljavanja usled nastale situacije koja je proglašena Odlukom Vlade Republike Srbije o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2br. 53-2281/2020 od 10.03.2020. godine („Sl. gl. RS“, broj 23/2020), a u postupku realizacije konkursa primljeni sledeći kandidati, i to:

12 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za potrebe Klinike za infektivne i tropske bolesti, i to:

 1. Mirjana Ađanski, medicinska sestra,
 2. Dimitrije Petković, medicinski tehničar,
 3. Nikola Romić, medicinski tehničar,
 4. Dimitrije Mihailović, medicinski tehničar,
 5. Nataša Nikolić, medicinska sestra,
 6. Milomir Marković, medicinski tehničar,
 7. Marijela Čičić, medicinska sestra,
 8. Vesna Nestorović, medicinska sestra,
 9. Jovana Bogić, medicinska sestra,
 10. Srđan Milovanović, medicinski tehničar,
 11. Nikola Petrović, medicinski tehničar,
 12. Uroš Jovanović, medicinski tehničar.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin