Rezultati konkursa na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici Kliničkog centra Srbije, na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja RS dana 10.04.2020. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 6381 od 30.04.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do tri meseca zbog privremeno povećanog obima posla a radi potrebe hitnog zapošljavanja usled nastale situacije koja je proglašena Odlukom Vlade Republike Srbije o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 br. 53-2281/2020 od 10.03.2020. godine („Sl. gl. RS“, broj 23/2020), u postupku realizacije konkursa primljeni sledeći kandidati, i to:

5 medicinskih sestara/tehničara sa srednjom ili višom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca zbog privremeno povećanog obima posla i to:

I za Klinički centar Srbije

  1. Jana Ranković
  2. Marija Marković
  3. Jasmina Jovanović
  4. Marko Matijašević
  5. Lazar Stevanović

4 tehnička radnika (spremača) sa nižom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do tri meseca zbog privremeno povećanog obima posla i to:

I za Službu za tehničke i druge poslove

  1. Mirjana Marković
  2. Gordana Radojičić
  3. Biljana Pavlović
  4. Snežana Božić

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin