Škola minimalno invazivne asistirane torakoskopske hirurgije na Klinici za grudnu hirurgiju

Gost Klinike za grudnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije je i ovog novembra Doc. dr Tomaž Štupnik, načelnik Odeljenja torakalne hirurgije Hirurške klinike Univerzitetskog Kliničkog centra Ljubljana, Slovenija koji je i gost Drugog kongresa Endoskopskih hirurga Srbije sa vrlo značajnim i lepo primljenim predavanjem.

Pored toga, ponovo je u Klinici održana škola iz minimalno invazivne odnosno video asistirane torakoskopske hirurgije uz zajednički rad u operacionoj sali i rad na simulatorima koji služe za trening mladih hirurga koji počinju rad u ovoj oblasti, Ovi simulatori koje je konstruisao Dr. Štupnik su sastavni deo radionica velikih evropskih i svetskih kongresa torakalne hirurgije i velika je privilegija što smo imali priliku da na njima mladi lekare rade u našoj Klinici.

Cilj radionica je dalje unapređenje edukacije hirurga Klinike za grudnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije pre svega onih koji počinju rad u oblasti minimalno invazivne odnosno video asistirane torakoskopske hirurgije. Zahvaljujući radu na edukaciji i treningu grudnih hirurga obim posla Klinike u odnosu na minimalno invazivnu hirurgiju, odnosno na broj resekcija izvedenih minimalno invazivnom hirurgijom povećan je za 50% u odnosu na prošlu godinu.

Nadamo se da će ovo postati tradicija koja će biti od velike koristi za pacijente, edukaciju hirurga Klinike kao i dalju saradnju dva Klinička centra.