Svetsko priznanje prof. dr Marku Bumbašireviću

Profesor dr Marko Bumbaširević, direktor Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Srbije, odnedavno je predsednik Komiteta za ortopedsku mikrohirurgiju, čime je postao ključna osoba za kreiranje programa, okruglih stolova, strategija iz ove oblasti, na svetskom nivou.

Ova odluka doneta je na nedavnom skupu u Briselu, na sastanku Izvršnog odbora Svetskog udruženja ortopedskih hirurga i traumatologa (SIKOT), jedinog udruženja na planeti koje okuplja 99 stručnjake punopravnih zemalja članica, a postoji od 1929. godine.

U godini kada Klinički centar Srbije obeležava tri decenije svog postojanja, ovo prestižno priznanje prof. Marku Bumbašireviću, priznanje je i kući u kojoj je ovaj ugledni stručnjak stekao svoju svetsku reputaciju.

 

(Medija centar KCS, 31.maj. 2013.)