Rad sa pacijentima sa post kovid sindromom

Procenjuje se da od 732.044 obolelih od COVID-19 u zemlji (15.08.2021. godine prema https://covidl9.rs/) postoji preko 240.000 obolelih kod kojih će se nakon 6 meseci od preležane bolesti javiti neki neurološki ili psihijatrijski poremećaj dok će kod preko 90.000 osoba neki od ovih poremećaja biti dijagnostikovan po prvi put.

Još značajnije, od ukupnog broja pogođenih, prema aktuelnim podacima postoji potencijalno preko 120.000 pacijenata sa nekim anksioznim poremećajem, a preko 100.000 pacijenata sa nekim poremećajem raspoloženja.

U okviru Klinike za psihijatriju Univerziteskog kliničkog centra Srbije formirana je Specijalizovana ambulanta za postkovid psihijatrijske poremećaje i probleme sa ciljem ranog skrininga, prevencije i lečenja psihijatrijskih poremećaja koji su povezani sa Kovid infekcijom. Lekari Klinike za psihijatriju UKCS su edukovani i spremni da pruže pomoć obolelima u okvirima savremenih znanja i principa lečenja te da se na osnovu novostvorenih znanja pripreme smernice za lečenje obolelih a da se ta znanja i iskustva prenesu i drugim lekarima koji rade sa pacijentima obolelima od Kovid infekcije koji imaju postkovid psihijatrijku problematiku. Specijalizovana postkovid ambulanta radi u okviru Klinike za psihijatriju u redovnom radnom vremenu.