ODGOVOR povodom novinskog članka NOVA (objavljenog 05.10.2022)

Na Klinici za pulmologiju, Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKC) u svakodnevnom radu sa pacijentima angažovano je 66 lekara I 150 medicinskih sestara I tehničara, koji zbrinjavaju ne samo pacijente iz Beograda nego iz cele Srbije. Klinika je jedina pulmološka ustanova u Beogradu otvorena 24 h sedam dana u nedelji.

Na Klinici za pulmologiju, UKCS godišnje se leči oko 4500 obolelih od raka pluća (hospitalno, ambulantno ili preko Dnevne bolnice). Svedoci smo pojave sve većeg broja bolesnika sa karcinom pluća i sve većim zahtevima za patohistološkim analizama. U Službu patohistologije, za plućnu patologiju, samo za poslednjih pet meseci angažovano je pet lekara, a planira se prijem još dva lekara. Ponosni smo na kolege koje smo zaposlili, koji obavljaju ogroman posao zajedno sa svojim mentorima, starijim kolegama. Ne postoji način da bilo ko u patohistološkim analizama koje se obavljaju bude pod posebnom protekcijom, jer su za nas svi pacijenti isti i prema svakome se podjednako ophodimo.

U Klinici za pulmologiju svake godine se hospitalizuje oko 5000 bolesnika, učini oko 5000 dijagnostičkih bronhoskopija, od toga 70 odsto nalaza govori u pravcu raka pluća. Klinika raspolaze sa dovoljnim brojem bronhoskopa kao i najsavremenijom skenerom. Naši zaposleni su na raspolaganju svima kome je potrebna naša pomoć, uz ogromno ulaganje Ministarstva zdravlja postigli smo nivo lečenja kao i u najrazvijenijim državama.

Nasi zaposleni su bili u kovid režimu rada, i danas su angazovani u kovid bolnici Batajnica, ali i dalje obavljaju sve svoje radne zadatke na svojoj matičnoj klinici. U Klinici za pulmologiju dnevno se pregleda oko 250 bolesnika, od ukupnog broja pregleda između 20 i 30 bolesnika se zadrži na stacionarnom lečenju, tako je je veliki pritisak i oterećenje ove pulmološke ustanove.

Na Klinici za pulmologiju je u ovom trenutku u izradi patohistoloških nalaza za 239 pacijenata, a prosečno čekanje je oko mesec dana, znači analize se čekaju u roku koji je u definisanom zakonskom okviru.