Centar za nuklearnu medicinu sa pozitronskom emisionom tomografijom dobio je EARL akreditaciju Evropskog udruženja nuklearne medicine i status Centra izvrsnosti

Centar za nuklearnu medicinu sa pozitronskom emisionom tomografijom je već godinama akreditovan od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS) i od strane Evropskog udruženja nuklearne medicine (EANM) kao centar za klinički rad i kao centar za obuku.

Ovih dana je dobio i EANM Forschungs GmbH (EARL) akreditaciju za PET/CT aparat. Cilj ove akreditacije je harmonizacija kvantifikacije u nuklearnoj medicini u cilju postizanja jednakih uslova za poređenje rezultata projekata urađenih u različitim ustanovama na različitima aparatima. Glavni cilj EARL-a je da unapredi rutinski klinički rad u nuklearnoj medicini, kao i naučnoistraživački rad. U praksi, ovaj sertifikat znači da su nalazi dobijeni na našem PET/CT aparatu kvalitetni i da se mogu porediti sa nalazima drugih aparata bilo kog proizvođača u zemlji, regionu i Evropi. To je posebno važno za analizu nalaza kod pacijenata koji su u toku terapije praćeni u različitim centrima.