Policija u Kliničkom centru Srbije

Nakon što je sa više strana stigao jedan broj prijava i primedbi na rad i poslovanje Kliničkog centra Srbije u nekoliko prethodnih godina, u kojima se ukazuje da je bilo kršenja zakona i nepoštovanja važećih propisa, Uprava Kliničkog centra Srbije pozvala je nadležne istražne organe, odnosno policiju, da provere verodostojnost podnetih prijava i utvrde činjenično stanje: da li je ili nije bilo kršenja važećih zakona i propisa.

Uprava Kliničkog centra Srbije smatra da je u javnom interesu da rad i poslovanje ove zdravstvene ustanove uvek budu transparentni i dostupni oceni i sudu građana i najšire javnosti.

Uprava Kliničkog centra Srbije
24.juli, 2013