Gostovanje na TV Sky plus

Direktor Urgentnog centra KCS dr Zlatibor Lončar, gostujući danas u jutarnjem programu TV Sky Plus govorio je o radu Urgentnog centra KCS.

On je podsetio na to šta je sve do sada učinilo novo rukovodstvo kuće: od aktiviranja gradskog Centra za obaveštavanje, formrianja Kabineta za dobrovoljne davaoce krvi u okviru Urgentnog centra, preko opremanja novih sala za hirurške intervencije, do nedavno uspešno obavljenih transplantacija jetre.

Dr Lončar je ukazao na značaj unapređenja rada Urgentnog centra, edukacije kadrova, inoviranja opreme, zahvaljujući se brojnim donatorima koji su pomogli da se nabavi nova oprema, ali i obavezu društvene zajednice da stalno unapređuje rad ove vrhunske zdravstvene ustanove kojoj se, u proseku, dnevno za pomoć obrati između 700 i 1000 ljudi.


(Medija centar KCS, 24.juli 2013.)