Prvi Simpozijum sestara u hematologiji

Sestre- tehničari Klinike za hematologiju vođeni idejom kontinuirane edukacije, učenja veština u radu kroz rad bave se i naučnoistraživačkim radom na širokom polju Zdravstvene nege. Svake godine sestre akredituju oko 20 stručnih radova i shodno tome su se “osmelile” da pozovu sestre iz čitave Srbije koje sa bave hematologijom da se pridruže u ideji razmene stečenih znanja, jer jedino se u Sestrinstvu znanje umnožava deljenjem.

Zdravstvena nega hematoloških bolesnika je specifična i obuhvata širok delokrug sestrinskih intervencija počev od dijagnostike, preko primene specifičnih vidova lečenja po nalogu lekara, do same nege obolelih .

Sestrinstvo se sve više shvata kao disciplina koja ima prepoznatljiv program delovanja kada je u pitanju pružanje kvalitetne zdravstvene usluge. Neki je shvataju kao zanimanje, neki kao naučnu disciplinu, a mi optimistični mislimo da je to profesija koje će tek dobiti svoj legitimitet.

Napori da se sestrinstvo obogati saznanjima iz drugih naučnih oblasti samo su logičan nastavak razvoja sestrinstva u nas. Sestre se sve više obrazuju u Visokim zdravstvenim školama strukovnih studija, od osnovnih do specijalističkih studija, kao i na master i doktorskim studijama na fakultetima Zdravstvene nege i drugim srodnim fakultetima.

Biti medicinska sestra - tehničar je jedinstven poziv koji traži ono najlepše u njima- humanost i potpunu predanost pozivu. Zdravstvo u Srbiji, kao i sestrinstvo najviše zavise od dobro edukovanih i obrazovanih sestara i sestrinstvo to zna, i stoga korača putem sticanja novih saznanja upravo na pomenutom simpozijumu.Medija centar KCS