Transplantacija pluća

Stalni specifični interdisciplinarni konzilijum za transplantaciju pluća Klinike za pulmologiju i Klinike za grudnu hirurgiju

ODLUKA

o organizovanju Specifičnog stalnog interdisciplinarnog konzilijuma za procenu bolesnika koji su potencijalni kandidati za transplantaciju pluća na Klinici za pulmologiju i Klinici za grudnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije

Na osnovu člana 99. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada Kliničkog centra Srbije u delu 3. KONSULTATIVNO-KONZILIJARNA SlUŽBA, u Klinici za pulmologiju i Klinici za grudnu hirurgiju se organizuje Specifični stalni interdisciplinarni konzilijum u cilju formiranja liste potencijalnih kandidata za transplantaciju pluća.

Vreme održavanja:
* Konzilijum se održava jednom mesečno, poslednjeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 13 i 30 časova, odnosno po potrebi pacijenata.
Po formiranju ovog konzilijuma relevantni podaci biće dostupni na sajtu Kliničkog centra Srbije.