8.11.2019.

JN K406/2019 Javna nabavka MEDICINSKA OPREMA: 98-3 (Digitalni angiografski aparat premijum klase)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.11.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 18.11.2019.

JN T458/2019 Javna nabavka Usluge godišnjeg održavanja kotlovskih postrojenja KCS

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T461/2019 Javna nabavka Građevinski radovi na sanaciji objekta Klinike za infektivne i tropske bolesti „ Prof. dr Kosta Todorović“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for submission of bids

JN A468/2019 Javna nabavka Lekovi van liste lekova

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 6 i 7

JN A469/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal Klinike za kardiohirurgiju i vaskularnu hirurgiju
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 12.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.11.2019.

JN A471/2019 Javna nabavka ZAVOJNI MATERIJAL
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda