Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
maj 2016
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Poliklinika

Višegradska 26, 11000 Beograd, Republika Srbija
Тel: 011 3617777, Fax: 0113612414
Е – mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poliklinika Kliničkog centra Srbije počela je sa radom 2.3.1987. godine kao skup dijagnostičkog potencijala Kliničkog centra Srbije, specijalizovanog medicinskog kadra i opreme visoke tehnologije. U savremeno opremljenom prostoru od 35.149 m2 lociran je veliki broj odeljenja interne grane medicine, hirurške grane medicine, ambulanti, kabineta, sala i dnevnih bolnica.

Poliklinika Kliničkog centra Srbije u proseku mesečno obavi preko 35.000 specijalističkih pregleda. U toku jednog meseca pruži oko 80.000 ambulantnih usluga, 2.300 rendgen usluga, 4.000 ultrazvučnih pregleda i do 400 dijagnostičkih procedura na skeneru.

Prvi specijalistički pregled pacijent zakazuje lično sa uputom i medicinskom dokumentacijom (ukoliko je poseduje): uput izabranog lekara i izveštaj lekara specijaliste iz doma zdravlja (kardiologa, neurologa-neuropsihijatra ili interniste, ako je takva zdravstvena usluga propisana aktom kojim se uredjuje nomenklatura zdravstvenih usluga koje se obavljaju na primarnom nivou zdravstvene zaštite).

Prvi specijalistički pregledi zakazuju se svakog radnog dana (osim subote) u periodu od 07-19 časova na šalterima za zakazivanje, i to lično sa potrebnom medicinskom dokumentacijom, ukoliko je poseduje.

Kontrolni specijalistički pregledi mogu se zakazivati svakog radnog dana (sem subote) telefonom, ličnim dolaskom, i na imejl adresu.

Kontrolni pregledi se i dalje zakazuju po dosadašnjem principu od 07 – 19 časova.

Kontrolni pregledi se zakazuju putem postojećih telefona, e-maila ili ličnim dolaskom na Centralni informacioni pult - CIP za sledeće specijalnosti:

 • kardiologija
 • alergologija
 • urologija
 • ortopedija
 • abdominalna hirurgija
 • vaskularna hirurgija
 • endokrina hirurgija
 • internistička ambulanta

Kontrolni pregledi za ostale specijalnosti se zakazuju direktno kod lekara specijaliste kod koga se pacijent leči, a nakon dobijenog termina kod specijaliste obavezno potvrđuju datum kontrole na šalteru ClP-a:

 • gastroenterologija
 • neurologija
 • pulmologija
 • endokrinologija
 • nefrologija

Brojevi telefona za zakazivanje kontrolnih specijalističkih pregleda su:
- pre podne u terminu od 07.00-15.00 časova – 011/3663674, 011/3663207, 011/3663208, 011/3663214, 011/3663958,
- posle podne u terminu od 15.00-19.00 časova je samo na broj 011/3663208.
Za pozive iz inostranstva ispred broja telefona birati broj 00381.

Imejl adresa za zakazivanje kontrolnih specijalističkih pregleda Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Pri zakazivanju putem mail adrese navesti: matični broj, ime i prezime lekara kod kojeg će se kontrola obaviti, naziv odeljenja (urologija, nefrologija, gastroenterologija, kardiologija i itd.) i broj telefona.

Pacijenti koji dolaze iz drugih filijala, odnosno iz unutrašnjosti RS u cilju obavljanja prvog specijalističkog pregleda „ne zakazuju“ se, odnosno bivaju pregledani istog dana.

ORGANIZACIONA STRUKTURA MENADŽMENT:

Direktor Poliklinike
Prof. dr Milan Petrović
tel: 3615619, 3615618, 3615617

fax: 3612414

Zamenik direktora
Doc. dr Vladimir Žugić
tel: 3615619, 3615618, 3615617, 3663239

Sekretar direktora

Vučković Tamara
tel: 3615619, 3615618, 3615617, 3663240
fax: 3612414

Glavna sestra Poliklinike

Senka Stojanović
tel: 3616617, 3663234, fax: 3612414,

Načelnik Odeljenja za zdravstvenu administraciju i nemedicinske poslove
Jasna Mitić
tel:3663241

I   ORGANIZACIONI  DELOVI  POLIKLINIKE KCS

Internističko odeljenje sa konsultativnim kabinetom  
Načelnik: Prim. dr Svetozar Jovanović, tel: 3663978
Glavna sestra: Vms. Svetlana Popović: tel: 3663976

Odeljenje za trijažu, zakazivanje i registrovanje pacijenata
Načelnik: dr.sci Zorica Petrašinović: tel: 366
Glavna sestra: Vms Jelena Marinković 3663235

II PUNKTOVI RADA KLINIKA KOJE OBAVLJAJU POLIKLINIČKO – DIJAGNOSTIČKI RAD U OBJEKTU POLIKLINIKE KCS

Polikliničko-dijagnostičko odeljenje Klinike za alergologiju i imunologiju
Načelnik: Doc. dr Vesna Tomić-Spirić, tel: 3615627
Glavna sestra:Vms Gordana Grebović, tel: 3663219

Ambulantno-polikliničko odeljenje sa kabinetom za ultrasonografsku dijagnostiku Klinike za vaskulrarnu hirurgiju
Načelnik: Doc .dr Dragan Marković, tel: 3663093
Glavna sestra: VMS Milena Ćirović, tel: 3663095

Multidisciplinarni centar za  profilaksu, dijagnostiku i lečenje venskih oboljenja (flebološki centar)
Načelnik Centra:
Glavna sestra Centra:  tel: 3663090

Odeljenje za ambulantno-polikliničko dijagnostički rad Klinike za gastroenterologiju
Načelnik centra: Prof.dr Aleksandra Pavlović Marković, tel: 3663329
Glavna sestra: Vms. Ivana Kraljević, tel: 3663351

Hiruška ambulanta za prvi pregled, kontrolni i konsultativni
Klinike za grudnu hirurgiju tel: 3663181; 3663167

Polikliničko odeljenje Klinike za digestivnu hirurgiju – I hirurška klinika
Načelnik: Dr Branislav Lazić, tel: 3663133
Glavna sestra: Marijana Matić, tel: 3663133

Odeljenje za ambulantno-poliklinički rad u endokrinologiji Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Načelnik: dr Slavica Ćirić, tel:  3663449
Glavna sestra: Vms Sladjana Mihajlović, tel: 3663446

Multidisciplinarani centar za lečenje gojaznosti Klinike za endokrinoligiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Načelnik: Prof. dr Mirjana Šumarac-Dumanović, tel: 3663448
Glavna sestra Centra: Ružica Filipović, tel: 3663448
Ambulanta za endokrinu hirurgiju tel: 3663134

Dijagnostičko Poliklinička služba Klinike za kardiologiju
Načelnik: Prof. dr Bosiljka Vujisić – Tešić, tel: 3663312
Glavna sestra: Vms Biljana Vukobrat, tel: 3663270

Multidisciplinarni centar za polikliničku dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja arterijskog krvnog pritiska Klinike za karidologiju
Načelnik: Doc. dr Vesna Stojanov, tel: 3663461
Glavna sestra Centra: Milica Marinković, tel: 3663402

Ambulantno-polikliničko odeljenje Klinike za kardiohirurgiju  
Načelnik: Ass. dr Ilija Bilbija, tel: 3663201
Glavna sestra: Vms Danijela Beloičić, tel: 3663201

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za neurologiju
Načelnik: Prim dr Slavko Janković, tel: 3663412
Glavna sestra: Vms. Ljiljana Antić, tel: 3663421

Ambulantno polikliničko odeljenje Klinike za neurohirurgiju
Načelnik:
Glavna sestra: Vms. Irena Mladenović, tel. 3663449

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za nefrologiju
Načelnik: Prof. dr Dijana Jovanović, tel: 3663064
Glavna sestra: Vms Spomenka Stanojković, tel: 3663063

Polikliničko-dijagnostičko Odeljenje Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
Načelnik: Prim dr  Ljubica Mićunović, tel: 3663117
Glavna sestra: Vms Sneža Rajković, tel: 3663127

Poliklinička služba Klinike za pulmologiju
Načelnik: Prof. dr Brana Milenković, tel: 3663173
Glavna sestra: Vms Svetlana Mileusnić, tel: 3663175

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za urologiju                                             
Načelnik: Prof. dr Aleksandar Vuksanović, tel: 366-3072
Glavna sestra: Vms.  Svetlana Marsenić, tel: 366-3062

Multidisciplinarni centar za dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja mokrenja Klinike za urologiju
Nečelnik Centra: Prof. dr Cane Tulić, tel: 3615624, 3663062
Glavna sestra: Svetlana Marsenić, tel: 3663062
Šef ambulante: Prim dr Mirko Jovanović, tel: 3663424

Polikliničko dijagnostičko odeljenje Klinike za hematologiju
Načelnik: Prof. dr Mirjana Gotić, tel: 3663387
Glavna sestra: Vms. Biljana Živojinović, tel: 3615634; 3663367

Odeljenje anesteziologije i ambulantne reanimatologije Centra za anesteziologiju i reanimatologiju  
Načelnik: Prof. dr Biljana Miličić, tel: 3663198
Glavna sestra: VMS Slavica Vilić, tel: 3663199

Ambulanta za bol tel: 3663060
Zakazivanje pregleda se vrši preko šaltera CIP-a.
Pacijenti dolaze sa uputom izabranog lekara za specijalistički pregled u ambulanti za bol KCS.

Služba za polikličničku dijagnostiku Centra za medicinsku biohemiju
Načelnik: Prof. dr Svetlana Ignjatović, tel: 3615636, 3663361                                   
Glavni laborant: SSS Zorica Lađević, tel: 3663363

Polikliničko-dijagnostičko odeljenje Pejsmejker centra ,,Prof.dr Milan-Bane Đorđević“
Načelnik: Prof. dr Goran Milašinović, tel: 3615621     
Glavna sestra: Vms Jelena Borović, tel: 3663285

Odeljenje polikliničke radiologije Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu u Poliklinici
Načelnik: Prof. dr Dragan Mašulović, tel: 3663076

Glavni tehničar: Vmt. Dragiša Karabašević, tel: 3663076

Ambulanta službe za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane tel:

Laboratorijski odsek za bakteriologiju i mikologiju Službe za mikrobiologiju
Šef odseka: Mr. sci. med. Snežana Jovanović, tel: 3663290
Glavni tehničar odseka: Vesna Marić, tel: 3663290

Odsek za fakturisanje, kontrolu I statističku evidenciju pruženih zdravstvenih usluga

Finansijska služba
Koordinator: Ljiljana Djurić, tel: 3663265
Odeljenje za zdravstveno- administrativne i nemedicinske poslove Poliklinike
Medicinska sestra – statističar: Katica Ranković, tel: 3663242

Odeljenje za FTO I PPZ Službe za pravne poslove
Koordinator:  Slaviša Stupar, tel: 3663171

Odsek za održavanje objekata Službe za tehničke i druge poslove
Šef odseka: Dragan Petrović, tel: 3663053

Apoteka Službe za farmaceutsku delatnost i snabdevanje
Šef apoteke: Mr ph Borka Gavrić – Čukljević tel: 3615810

III  CENTRI  KCS SA SEDIŠTEM U OBJEKTU POLIKLINIKE ČIJI ORGANIZACIONI DELOVI UČESTVUJU U OBAVLJANJU AMBULANTNOG I DIJAGNOSTIČKOG  RADA

Centar za medicinsku biohemiju
Direktor Prof. dr Sanja Stanković tel: 3663656
Glavni laborant: Vesna Tanasković, tel: 3663363

Centar za naučno istraživački rad obrazovno nastavnu delatnost I ljudske resurse
Direktor Prof. dr Miloš Žarković tel: 3615805

Centar za nuklearnu medicine
Direktor Prof. dr Vera Artiko tel: 3615641; 3663353
Glavna sestr: Vms Tatjana Krkalović tel: 3663028

Napomena:
Detaljane informacije o Centrima mogu se naći na zasebnim delovima portal KCS

Pejsmejker centar

PEJSMEJKER CENTAR
“Prof. dr Milan-Bane Đordjević”
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
11000 BEOGRAD, K.Todorovića 8, SRBIJA
Tel: 011 361 56 21   Fax: 011 361 56 30


Direktor Pejsmejker centra
Prof. dr Goran Milašinović

Kontakt telefoni: 011/3629-024; Fax: 3615-630

Zamenik Direktora Pejsmejker centra
Prof. dr Siniša U. Pavlović

Kontakt telefon/fax: 011/3629-095

Glavna sestra Pejsmejker centra
Vms, Vesna Vratonjić

Kontakt telefon: 011/361-5621

Načelnik Odeljenja zdravstvene administracije i nemedicinskih poslova
Dragica Novaković

Kontakt telefon: 011/3629-024

Organizacione jedinice Pejsmejker centra

Polikliničko-dijagnostičko odeljenje PMC (u zgradi Poliklinike KCS – I sprat)
Načelnik odeljenja – Prof. dr Goran Milašinović
Glavna sestra odeljenja - Vms Jelena Tomić
Kontakt telefon: 011/3615-621 Fax: 011/361-5630

Kliničko odeljenje sa poluintenzivnom negom PMC (u zgradi bivše II Hirurške klinike)
Načelnik odeljenja – Prof. dr Petar Stojanov
Kontakt telefon: 3629-096
Glavna sestra odeljenja – Vms Neda Cicović
Kontakt telefon: 366-3694

Odeljenje – Operaciona sala sa angio salom PMC  (u zgradi bivše II Hirurške klinike)
V.D. Načelnik odeljenja – Prof. dr Siniša Pavlović
Glavna sestra odeljenja – Vms Radmila Filić
Kontakt telefon: 366-3697

Informacije o načinu zakazivanja pregleda

 • Kardiološki pregledi se obavljaju u Poliklinici, I sprat, zakazuju se poslednje nedelje tekućeg meseca od 8-15 h, lično ili na kontakt telefon: 361-5621
 • Ekspertski elektrofiziološki pregled sa procenom za ugradnju pejsmejkera obavljaju se, takodje u Poliklinici, I sprat, ne zakazuju se i obavljaju se svakog radnog dana od 8-15 h, sa uputom za specijalistički pregled od nadležnog DZ za beogradske osiguranike, a za bolesnike iz unutrašnjosti neophodno je overiti uput u regionalnom fondu.
 • Kontrole pejsmejkera obavljaju se svakog radnog dana u Poliklinici, I sprat,  od 8-15 h, sa uputom za specijalistički pregled od nadležnog DZ za beogradske osiguranike, a za bolesnike iz unutrašnjosti neophodno je overiti uput u regionalnom fondu.
 • Telefonsko zakazivanje pregleda za redovan i dopunski rad obavlja se na kontakt telefon 361-5621.
 • Na pregled je neophodno poneti overenu zdravstvenu knjižicu, ličnu kartu, raniju medicinsku dokumentaciju.
 • Ukoliko je bolesniku u ambulanti postavljena indikacija za ugradnju trajnog pejsmejkera, bolesnik dobija pisanu informaciju za pacijente (u prilogu dostavljamo izgled pisane informacije)
 • Nakon bolničkog lečenja bolesniku se izdaje otpusna lista na čijom poledjini se, takodje, nalazi uputstvo za pacijente o načinu života sa pejsmejkerom (prilog – uputstvo za pacijente).

INFORMACIJA ZA PACIJENTE PEJSMEJKER CENTRA

Zakazivanje bolničkog lečenja za ugradnju trajnog pejsmejkera vrši se nakon postavljanja indikacije u ambulanti Pejsmejker centra.

Datum prijema u bolnicu zakazati na telefon 3629-023 (sestri Nedi Cicović).

Na dan prijema doći u Institut za kardiovaskularne bolesti KCS – Pejsmejker centar (bivša II Hirurška klinika), Beograd, ul. Koste Todorovića br 8,  u 7.30 h ujutru.

Poneti:
 • overenu zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu
 • uput za bolničko lečenje (ukoliko je bolesnik iz unutrašnjosti uput mora miti overen od strane nadležnog Fonda)
 • kompletnu medicinsku dokumentaciju (lekarske izveštaje, otpusne liste, EKG zapise, 24-h EKG Holter)
 • pribor za ličnu higijenu (dvodelna pižama na raskopčavanje, papuče, peškir, plastična čaša, pasta i četkica za zube, češalj....).
NAPOMENA:  Ukoliko bolesnik uzima Andol, Aspirin, Ticlodix, Plavix, Brufen…. obavezno prestati sa uzimanjem leka 4-5 dana pre prijema u bolnicu!
 Ako bolesnik uzima antikoagulantnu terapiju (Sintrom, Farin, Pelentan, Sincoum4) neophodno je da se bolesnik obavezno  javi telefonom radi dogovora oko privremenog prestanka uzimanja leka.

Republičko Ministarstvo zdravlja je propisalo zakonsku participaciju za sav ugradni materijal koja je 5% od vrednosti ugradnog materijala, tako da participacije za pejsmejkere se kreću od 4.000-20000 dinara, osim za kardioverter defibrilatore i multisajt pejsmejkera za koje je participacija 30.000,oo dinara. Visina particpacije za pejsmejker se odredjuje na osnovu tipa pejsmejkera – u zavisnosti od dijagnoze.  Participacija se plaća na dan otpusta iz bolnice.

Bolesnik može biti oslobodjen od participacije samo na osnovu potvrde koja ga oslobadja od iste (izdaje DZ).

Na dan prijema NEMOJTE doručkovati, piti kafu, čaj i lekove.
 
PEJSMEJKER-UPUTSTVO ZA PACIJENTE

Vaš pejsmejker je svojom modernom konstrukcijom zaštićen od uticaja koju bi mogli izazvati električni aparati. Većina električnih uređaja sa kojima dnevno dolazite u kontakt sasvim je sigurna i neće ometati rad Vašeg pejsmejkera.

Bez straha možete upotrebljavati uobičajene kućne aparate na struju, kao što su:
 • mikrotalasna pećnica
 • televizori, radioaparati, stereo uređaji te njihovi daljinski upravljači,
 • prenosivi kućni telefoni i mobilni telefoni,
 • kompijuteri, video i kompijuterske konzole za igru,
 • stoni električni aparati (mikser i sl.)
 • ručni električni aparati (fen, brijači aparati, uvijači za kosu),
 • veliki električni uređaji (mašina za veš, električne peći),
 • usisavači za prašinu,
 • električni pokrivači i jastuci,
 • električni noževi,
 • oprema za rad u bašti i
 • uređaji za otvaranje garažnih vrata.
Da biste opasnost od interferencije sveli na minimum, električne uređaje držite malo podalje od tela, odnosno najmanje 20 cm od svog pejsmejkera.

Pri korištenju GSM mobilnih telefona nisu potrebne nikakve posebne mere opreznosti budući da Vam je ugrađen najsavremeniji tip pejsmejkera. Telefon se jedino ne sme držati u džepu tačno iznad pejsmejkera. Električni stimulator srca sadrži filter koji omogućuje da se bez ikakve interakcije koriste svi modeli mobilnih telefona.

Električni uređaji u kancelarijama i prodavnicama
Ukoliko zadovoljavaju savremene sigurnosne standarde, električni uređaji u kancelarijama i prodavnicama neće interferirati s Vašim pejsmejkerom. Uređaji o kojima je ovde reč obuhvataju:
 • električne pisaće mašine i personalne računare,
 • fotokopir aparate, telefaks uređaje,
 • električni alat za obradu drveta,
 • električni alat za obradu metala.
Izbegavajte sledeće moguće izvore električne interferencije:
 • električna oprema za zavarivanje velike snage,
 • dielektrični grejači, kakvi se u industriji koriste za savijanje plastike,
 • električne čelične peći,
 • odašiljači velike jačine,
 • unutrašnjost transformatorskih stanica i energetskih postrojenja
Slobodno se krećite u blizini dalekovoda.

Dozvoljeno je vršiti preglede rentgen aparatom, ultrazvukom, skenerom (CT), ali nisu dozvoljeni pregledi magnetnom rezonancom.

Ne prolaziti kroz detektor za oružije i metal koji se nalaze na aerodromima, u policijskim stanicama, sudovima kao i drugim objektima koji su obezbeđeni ovakvim uređajima. Potrebno je pokazati internacionalnu identifikacionu karticu pejsmejkera (koja se dobija na prvoj redovnoj kontroli) nakon čega će Vas služba obezebeđenja pregledati ručno.

Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu
Pasterova 2, 11000 Beograd
Tel./Fax: 011/361 5554, 366 3226
Fax: 366 3226
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radiološki kabineti su prostorno smešteni u zgradama 21 klinike/centra KCS.

Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu je zdravstvena ustanova u kojoj se obavljaju visokospecijalizovane dijagnostičke i interventno-radiološke usluge, prvenstveno za stacionarne pacijente, a u okviru Poliklinike KC Srbije, u odsecima za ambulantno-polikliničku radiologiju i za ambulantne pacijente iz Beograda i Republike Srbije.
Odeljenje urgentne radiologije, koje se nalazi u okviru Urgentnog centra KCS, pruža radiološke usluge za sve hitne slučajeve 24 časa, svih 365 dana u godini.

Zakazivanje pregleda:
Zbog specifičnosti radioloških pregleda, u organizacionim jedinicama Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu, u kojima se obavljaju ambulantni pregledi pacijenata, isti se ne mogu zakazati telefonom već isključivo ličnim dolaskom.
Neophodno je da pacijent poseduje sledeće:
1. overenu zdravstvenu knjižicu
2. uput izabranog lekara (overen od strane lekarske komisije ukoliko pacijent nije osiguranik Filijale za Grad Beograd), i
3. nalaz lekara specijaliste koji zahteva određeni radiološki pregled
4. ostalu medicinsku dokumentaciju (nalaze lekara specijalista, rdg. snimke, CT snimke i sl.), vezano za dijagnostiku koja je prethodila zahtevanom radiološkom pregledu, a odnosi se na oboljenje zbog kojeg se zahteva pregled.

MSCT pregledi se mogu zakazati svakog radnog dana od 10 – 12 h u odseku u kojem će MSCT pregled biti obavljen.
UZ pregledi se mogu zakazati svakog radnog dana od 08 – 10 h u odseku u kojem će UZ pregled biti obavljen.
Zakazivanje MR pregleda centralnog nervnog sistema se može obaviti svakog radnog dana od 9 - 10 sati u prostorijama Odeljenja magnetne rezonance.
Ostali MR pregledi se mogu zakazati svakog radnog dana od 14 – 15 h u prostorijama Odeljenja magnetne rezonance.
U Odeljenju magnetne rezonance pregledi se zakazuju prema listi čekanja. Ovi pregledi se NE MOGU izvoditi kod pacijenata koji u organizmu imaju strano metalno telo.

ODELJENJE KLASIČNE RADIOLOGIJE
II sprat Poliklinika Kliničkog centra Srbije, soba 02.267
Zakazivanje – ambulantnih pregleda sa medicinskom dokumentacijom 8-12 h

1. Interventni ultrazvuk

-preproceduralni ultrazvuk-

       A) verifikacija indikacije za interventnoradiološku ciljanu proceduru (PTH,PTBD, nefrostoma...)

       B) ultrazvučni pregled patoloških šupljina pre punkcije

-postproceduralni ultrazvuk -

-kontrolni ultrazvuk -

       - kontrola pozicije drenažnih katetera (bilijarnih, nefrostomskih ...)

       - kontrola pozicije i dijametra stenta i plastičnih endoproteza

2. Color-duplex-scan

       -CDS karotidnih i vertebralnih arterija

       -CDS arterija i vena nogu

       -CDS arterija i vena ruku

       -CDS abdominalne aorte i ilijačnih arterija

3. Ultrazvučni pregled štitaste žlezde sa elastografijom

ORGANIZACIONA STRUKTURA

RUKOVODSTVO

 • Prof. dr Dragan Mašulović, Direktor Centra 3663076
 • Doc. dr Biljana Marković Vasiljković, zamenik direktora Centra 2657 700
 • Dr Aleksandar Radević, pomoćnik direktora Centra, 361 5554
 • Prof.dr Ruža Stević, pomoćnik direktora Centra, 366 3116
 • Branislav Homšek, Glavni rdg.tehničar Centra 3615554

ODELJENJE MAGNETNE REZONANCE
• Načelnik Odeljenja
Prof. dr Ružica Maksimović 3615554
• Glavni rdg. tehničar Odeljenja
Branislav Homšek 3615554

1. Odsek za dijagnostiku bolesti centralnog nervnog sistema
• Šef Odseka
Dr Dušan Damjanović 3615554
• Glavni rad. tehničar
Zoran Vojinović 3615554
2. Odsek za dijagnostiku bolesti unutrašnjih organa i lokomotornog sistema
• Šef Odseka
Dr Aleksandar Radević 3615554
• Glavni rad.tehničar
Goran Lekić 3615554
3. Odsek za primenu i razvoj naprednih dijagnostičkih tehnika
• Šef Odseka
Svetlana Gavrilović 3615554

ODELJENJE URGENTNE RADIOLOGIJE
• Načelnik Odeljenja
Dr Marko Kašiković 3662318
• Gl. rad. tehničar Odeljenja
Milena Stanković 366 2318, 366 2447

1. Odsek za dijagnostiku bolesti centralnog nervnog i lokomotornog sistema
• Šef Odseka
Prim. dr sci.med Živorad Savić 3662318
• Glavni rad. tehničar
Marko Jovanović 3662318, 3662447
2. Odsek za dijagnostiku bolesti unutrašnjih organa
• Šef Odseka
Dr Željko Mlađenović 3662318, 3662195
• Glavni rad. tehničar
Marija Đurićin 3662447, 3662318

ODELJENJE POLIKLINIČKE RADIOLOGIJE
• Načelnik Odeljenja
Prof. dr Dragan Mašulović 3663076
• Gl. rdg. tehničar Odeljenja
Dragiša Karabašević 3663226

1. Odsek interventne radiologije
• Šef Odseka
Prof.dr Dragan Mašulović 3663076
• Glavni rad. tehničar Odseka
Branko Milentijević 3663076
2. Odsek imidžing radiologije
• Šef Odseka
Dr Nemanja Menković 3663457
• Glavni rad. tehničar Odseka
Dragiša Karabašević 3663226
Kabinet CT dijagnostike 3663457
Kabinet ehotomografske dijagnostike 3663455, 3663401
3. Odsek za klasičnu radiologiju
• Šef Odseka
Dr sci. med. dr Vesna Vilendečić 011 366 3401                                                                
Glavni rad. tehničar Odseka
Svetlana Đorđević 3663338

ODELJENJE KLINIČKE RADIOLOGIJE
• Načelnik Odeljenja
Prof. dr Ruža Stević 3663494
• Glavni rad. tehničar Odeljenja
Sanja Knežević 3663102

1. Odsek digestivne radiologije
• Šef Odseka
Prof.dr Đorđije Šaranović 3663746
• Glavni rad. tehničar Odseka
Dragan Milić 3663746
2. Odsek kardiovaskularne radiologije
• Šef Odseka
Prim. dr Momčilo Čolić 3663680
• Glavni rad. tehničar Odseka
Biljana Đurevska 3663929
3. Odsek mišićno-skeletne radiologije
• Šef Odseka
Dr Goran Marinković 3663502
• Glavni rad. tehničar Odseka
Zoran Nježić 3663502
4. Odsek neuroradiologije
• Šef Odseka
Prim.dr.sci. med. Svetlana Milošević-Medenica 3662523
• Glavni rad.tehničar Odseka
Suzana Ćirić 3662537
Kabinet za neinvanzivnu radiologiju 3662523, 3064264, 3064215
Kabinet za invanzivnu i interventnu radiologiju 3662526
5. Odsek urogenitalne radiologije
• Šef Odseka
Doc. dr sci. med. Biljana Marković 2657700
• Glavni rad. tehničar Odseka
Zlatica Mušurinski 2657700
Kabinet radiologije u urologiji 2657700
Kabinet radiologije u ginekologiji 3663571
6. Odsek internističke radiologije
• Šef Odseka
Prof. dr Ruža Stević 3663494
• Glavni rad. tehničar Odseka
Sanja Knežević 3663494
Kabinet pulmoradiologije 3663494
Kabinet radiologije u alergologiji, imunologiji, hematologiji i gastroenterologiji 3663705
Kabinet endokrinološke radiologije 3639738, 3639739
Kabinet radiologije infektivnih bolesti 2683366 lok. 27

Centar za nuklearnu medicinu

Višegradska 26, 11000 Beograd tel/faks 3615-641

Direktor
Prof. dr Vera Artiko tel. 3615-641; 366-3353

Tehnički sekretar
Slavica Janjić tel/faks. 3615-641; 366-3354;

Zamenik direktora
Prof. dr Dragana Šobić-Šaranović 366-3299

Pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost
Doc. dr Nebojša Petrović tel: 366-8426

Rukovodilac poslova zaštite od jonizujućih zračenja i kontrole kvaliteta nuklearno medicinskih uređaja
Dr Vojislav Antić, dipl. el. ing tel: 366-3888

Rukovodilac nemedicinskih poslova
Gordana Gačanović tel: 366-3354

Glavna sestra/tehničar
Tatjana Krkalović tel: 366-3890

Odeljenje 1 (nuklearna neurologija i hematologija)
Načelnik
Doc. dr Mila Todorović-Tirnanić tel. 3615-622; 366-3177
Glavna sestra
Jelena Golubović tel. 366-3424

Odeljenje 2 (nuklearna kardiologija i pulmologija)
Načelnik
Prof. dr Dragana Šobić-Šaranović tel: 366-3299
Glavna sestra
Nena Nikolić-Anđelić tel. 366-3299

Odeljenje 3 (nuklearna endokrinologija i gastroenterohepatologija)
Načelnik
Prof. dr Vera Artiko tel. 3615-625; 366-3350
Glavna sestra
Mirjana Brković tel. 366-3350

Odeljenje 4 (nefro-urologija i onkologija)
Načelnik
Prof. dr Emilija Jakšić tel: 366-3080
Glavna sestra
Jelena Daničić tel. 366-3082

Odeljenje 5 (Nacionalni PET centar)
Načelnik
Prof. dr Vera Artiko tel. 3615-641;
Glavna sestra
Marija Marković tel. 366-3881

Pult tel. 366-3890; 366-3891

Pregledi u Centru za nuklearnu medicinu se zakazuju na telefone glavnih sestara odeljenja, na pultu Nacionalnog PET centra (uput izabranog lekara i izveštaj lekara specijaliste) i na šalterima Poliklinike (uput izabranog lekara).

Zakazivanje pregleda

Nuklearna neurologija (PET mozga, Datsken) 3663424 8-14h

Scintigrafija skeleta
Hematologija

3663424
3663385
3663384

od ponedeljka do četvrtka
10:00 - 11:00h

Endokrinologija 3663450 ponedeljak, utorak, sreda
12-13h
Kardiopulmologija 3663299

scintigrafija pluća 12-13h
scintigrafija srca 12-13h
četvrtak trijaža 11-12h,
(pacijent dolazi sa uputom i medicinskom dokumentacijom)

Uronefrologija 3663082 ponedeljak, utorak 11-13h
Gastroenterohepatologija 3663350 12-13h
PET (zakazivanje za konzilijum) 3663890 12-13h

Centar za naučno-istraživački rad

Adresa: ul. Višegradska 26
Telefon: 011-366-31-62
Fax: 011-36-15-805
Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Direktor: prof. dr Miloš Ž. Žarković

Organizaciona struktura Centra

 • Sektor za naučnoistraživački rad
  • Оdsek za fundamentalna istraživanja
  • Оdsek za primenjena, multidisciplinarana i socijalno-epidemiološka istraživanja
  • Оdsek za međunarodnu saradnju, saradnju sa naučnim institucijama u zemlji i publikacije
 • Sektor za nastavno-obrazovnu delatnost
  • Odeljenje za nastavu i planiranje i razvoj stručnog usavršavanja
   • odsek za praćenje izvođenja svih oblika dodiplomske nastave
   • odsek za praćenje izvođenja svih oblika poslediplomske nastave
  • Odeljenje za kontinuiranu medicinsku edukaciju
   • odsek za KME  lekara
   • odsek za KME sestara
 • Sektor za ljudske resurse

Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

Centar za anesteziologiju i reanimatologiju Kliničkog  centra Srbije  formiran je septembra  1995 godine kao Institut za anesteziju i reanimaciju, Kliničkog centra Srbije. Nastao je iz zajedničke službe, spajanjem odeljenja pojedinih Klinika i Instituta.

Centar za anesteziologiju i reanimatologiju predstavlja složenu organizaciju , koja je ujedno i najrazvijenija  institucija te  vrste u zemlji i kao  takva je referentna u domaćim i svetskim razmerama.

Centar  ima  tri osnovne  delatnosti I  to: edukativnu, naučnu i  zdravstvenu.

Specijalistička nastava iz anesteziologije sa reanimatologijom u okviru Medicinskog fakulteta izvodi se u Centru za anesteziologiju i reanimatologiju, Kliničkog centra Srbije – tako da specijalizanti veći deo svog specijalističkog staža provode u Centru za anesteziologiju i reanimatologiju, gde se izvodi kompletna teorijska nastava i gotovo celokupna praktična nastava.

Pored osnovne edukativne delatnosti Centara, nastavnici iz anestziologije i pomoćno nastavno osoblje izvode nastavu na redovnim i postdiplomskim studijama iz Hirurgije, Urgentne hirurgije, Ortopedije, Urologije, Neurohirurgije, Ginekologije, ORL, Transfuziologije, Nefrologije, porodične medicine i Farmakologije..

Centar je nosilac mnogobrojnih naučnih projekata i središte mentorskih delatnosti za mnogobrojne magistarske i doktorske teze za teritoriju cele države. U  pogledu pružanja medicinske pomoći Centar je ustanova koja radi 24 časa, svakog dana, tokom cele godine, pokrivajući kompletnu anesteziološku i  reanimatološku  problematiku kao i intenzivno lečenje u 8 hirurških klinika u okviru  Kliničkog centra Srbije.

ADRESA

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
CENTAR ZA ANESTEZIOLOGIJU I REANIMATOLOGIJU
11000 BEOGRAD
Pasterova 2

UPRAVA CENTRA  ZA ANESTEZIJU

 ADMINISTRATIVNO TEHNIČKI POSLOVI
TEHNIČKI  SEKRETAR IVKOVIĆ VERA, 011/36-17-987 i 011/366-37-91, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


SLUŽBA ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE U  CENTRU ZA PRIJEM I ZBRINJAVANJE URGENTNIH STANJA - URGENTNI CENTAR 11000 BEOGRAD, Pasterova 2

 • NAČELNIK SLUŽBE PROF. DR BUMBAŠIREVIĆ VESNA 011 361 90 68, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • GLAVNA SESTRA SLUŽBE: FATIMA DOLIĆANIN

ODELJENJE  ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE URGENTNI CENTAR

 • NAČELNIK ODELJENJA DR. PETROVIĆ NATAŠA 011366 22 91
 • GLAVNA SESTRA ODELJENJA LAZIĆ VESNA, 011/366 22 97

ODSEK ANESTEZIOLOGIJE PRI OP SALI

 • ŠEF ODSEKA ASS. DR MIODRAG MILENOVIĆ,SCI.MED 011 366 22 79
 • GLAVNA SESTRA ODSEKA VESNA MOMČILOVIĆ 011 366 22 79

ODSEK  REANIMATOLOGIJE PRI PRIJEMNOM ODELJENJU

 • ŠEF ODSEKA DR MARIJA MILENKOVIĆ, MR SCI MED 011 366 23 87
 • GLAVNA SESTRA ODSEKA  011 366 23 87

ODELJENJE  INTENZIVNE TERAPIJE

 • NAČELNIK ODELJENJA DR DAMNJANOVIĆ BILJANA 011 366 22 87
 • GLAVNI TEHNIČAR ODELJENJA MILOŠ MILOJEVIĆ  011 366 25 90 

ODSEK INTENZIVNE TERAPIJE - SEPTIČNI

 • ŠEF ODSEKA DR VRUĆINIĆ-KOZIĆ JELENA 011 366 22 87
 • GLAVNA SESTRA ODSEKA  011 366 22 87

ODSEK INTENZIVNE TERAPIJE - ASEPTIČNI

 • ŠEF ODSEKA DR MLADENOVIĆ ALEKSANDRA 011 366 22  86
 • GLAVNA SESTRA ODSEKA DRAGANA MILENKOVIĆ 011 366 22  86 

ODSEK ZA KADAVERIČNU DONACIJU

 • ŠEF ODSEKA DR MARIJANA ŽIVKOVIĆ 011 366 23 36
 • GLAVNA SESTRA ODSEKA ZDRAVKOVIĆ JASMINA 011 366 22 86

KABINET ZA KONSULTATIVNE PREGLEDE

 • ŠEF KABINETA DR IRENA JOZIĆ 011 366 22 95

ODELJENJE ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE KLINIKE ZA VASKULARNE BOLESTI 11000 BEOGRAD, Dr Koste Todorovića 8

 • NAČELNIK ODELJENJA DR BILJANA KUKIĆ 011 366 32 50
 • GLAVNA SESTRA ODELJENJA BORKOVIĆ BOJANA 011 366 32 50

ODSEK ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE ŠEF DR BILJANA BARIŠIĆ, 011/366 32 50

ODELJENJE ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE KLINIKE ZA KARDIOHIRURGIJU 11000 BEOGRAD, Dr Koste Todorovića 8

 • NAČELNIK ODELJENJA ASS. DR DEJAN MARKOVIĆ, SCI.MED 011 366 32 50
 • GLAVNA SESTRA ODELJENJA KULIĆ ZORICA 011 366 32 50
 • ODSEK INTENZIVNE TERAPIJE ŠEF DR MIRJANA KAČAR, MR.SCI.MED  011 366 32 50

ODELJENJE ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE KLINIKE ZA DIGESTIVNU HIRURGIJU - I HIRURŠKA 11000 BEOGRAD, Dr Koste Todorovića 6

 • NAČELNIK ODELJENJA DOC.DR PALIBRK IVAN,SCI.MED 011 366 37 68
 • GLAVNA SESTRA ODELJENJA JOKIĆ BOŽICA 011 366 32 06
 • ODSEK ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE - ŠEF ODSEKA PRIM DR MAŠIREVIĆ VESNA 011 366 37 68
 • KABINET ZA TERAPIJU  BOLA - ŠEF KABINETA DR BAROVIĆ SVETLANA 011 366 30 60

ODELJENJE ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE KLINIKE ZA UROLOGIJU 11000 BEOGRAD, Resavska  51

 • NAČELNIK ODELJENJA DOC. DR LAĐEVIĆ NEBOJŠA SCI.MED 011 3621 157
 • GLAVNA SESTRA ODELJENJA
 • ODSEK ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE - ŠEF ODSEKA DR TERZIĆ BRANKA 011 2659 176  LOK. 110
 • KABINET ZA TERAPIJU  BOLA - ŠEF KABINETA 011 366 32 07

ODELJENJE ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE KLINIKE ZA GAK 11000 BEOGRAD, Dr Koste Todorovića 26

 • NAČELNIK ODELJENJA PROF. DR  ILIĆ MOSTIĆ TATJANA, SCI. MED. 011 366 33 70
 • GLAVNA SESTRA ODELJENJA KRSTIĆ SNEŽANA 011 366 35 84
 • ODSEK   ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE ZA  PORODILIŠTE I AKUŠERSKU PATOLOGIJU - ŠEF ODSEKA DR DROBNJAK NENAD 011 366 39 41
 • ODSEK ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE ZA GINEKOLOGIJU - ŠEF ODSEKA PRIM. DR MITROVIĆ SNEŽANA 011 366 35 87

 ODELJENJE  ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE KLINIKE ZA ORTOPEDSKU HIRURGIJU I TRAUMATOLOGIJU 11000 BEOGRAD, Dr Koste Todorovića 4, Pasterova 2, Vojvode Milenka

ODELJENJE  ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE KLINIKE ZA  NEUROHIRURGIJU 11000 BEOGRAD, Dr Koste Todorovića 4

ODELJENJE ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE KLINIKE ZA OČNE BOLESTI 11000 BEOGRAD, Pasterova 2

 • NAČELNIK ODELJENJA PROF.DR VLAJKOVIĆ GORDANA 011 366 21 43
 • GLAVNA SESTRA ODELJENJA ANA MARJANOVIĆ

ODELJENJE ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE KLINIKE ZA ORL I MFH 11000 BEOGRAD, Pasterova 2

 • NAČELNIK ODELJENJA DR JOVANKA NIKOLIĆ, MR.SCI.MED  011 366 21 37
 • GLAVNA SESTRA ODELJENJA MILOŠEVIĆ GORDANA 011 366 22 15

ODELJENJE ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE KLINIKE ZA OPEKOTINE, PLASTIČNU I REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU 11000 BEOGRAD, Zvečanska  9

 • NAČELNIK ODELJENJA PROF.DR NADA POPOVIĆ 011 264 77 66
 • GLAVNA SESTRA ODELJENJA STOJANOVIĆ OLIVERA 011 264 77 66

ODELJENJE REANIMATOLOGIJE I AMBULANTNE ANESTEZIOLOGIJE U CENTRU ZA POLIKLINIČKU DELATNOST – POLIKLINIKA 11000 BEOGRAD, Višegradska 26

ODELJENJE ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE KLINIKE ZA GRUDNU HIRURGIJU 11000 BEOGRAD, Dr Koste Todorovića 26

 • NAČELNIK ODELJENJA DR IRENA MOJSIĆ 011 366 39 85
 • GLAVNA SESTRA ODELJENJA TEOFILOVIĆ SANJA 011 366 39 85

ODELJENJE ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE KLINIKE ZA ENDOKRINOLOGIJU, DIJABETES I BOLESTI METABOLIZMA 11000 BEOGRAD, Dr Koste Todorovića 8

 • NAČELNIK ODELJENJA PROF. DR KALEZIĆ NEVENA 011 361 79 87, 366 37 91
 • GLAVNA SESTRA ODELJENJA ĐURIČANIN STANA 011 366 37 91

ODSEK ZA MEHANIČKU RESPIRATORNU POTPORU KLINIKE ZA PULMOLOGIJU 11000 BEOGRAD, Dr Koste Todorovića 26

 • ŠEF ODSEKA DR VESNA BUKUMIROVIĆ, SCI.MED 011 366 38 75

Potkategorije