Služba za mikrobiologiju

Služba za mikrobiologiju KCS obavlja specijalističku i visokospecijalizovanu laboratorijsko-dijagnostičku zdravstvenu delatnost.

Služba, po rešenju Ministarstva zdravlja, obavlja aktivnosti Referentnih laboratorija za Republiku Srbiju za bakterijske rodove i vrste Staphylococcus, Enterococcus, Mycobacterium, Hepatitis viruse i HIV viruse.

Služba obavlja obrazovno-nastavnu i naučnu delatnost u skladu sa Zakonom. U obrazovnoj delatnosti Službe obavljaju se poslovi na stručnoj edukaciji lekara, kako u okviru kontinuirane edukacije tako i na poslediplomskim studijama medicine. Obavlja se i edukacija laboratorijskih tehničara, medicinskih tehničara i drugih profila zdravstvenih saradnika.

U naučnoistraživačkoj delatnosti se obavljaju fundamentalna i primenjena istraživanja iz oblasti mikrobiologije.

Rukovodstvo Službe:

DIREKTOR SLUŽBE
Prim mr. sci. med. Snežana Jovanović
011/ 3663290; 011/ 3663973

ZAMENIK DIREKTORA SLUŽBE

NAČELNIK SLUŽBE
dr Tanja Tošić
011/3619750  

GLAVNI TEHNIČAR SLUŽBE
VLT Živadinka Trninić
011/3619750

RUKOVODILAC PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA:

ADMINISTRATIVNI SEKRETAR:

Organizacione jedinice Službe su:

Mikrobiološka laboratorija na Klinici za infektivne i tropske bolesti, i to:         

 1. Laboratorijski odsek za bakteriologiju i parazitologiju (u jednoj prostornoj celini)
  011/3619750 ; 011/2683366 lokal 36
  šef Odseka za bakteriologiju: dr Tanja Tošić
  glavni laboratorijski tehničar Odseka za bakteriologiju: VLT Olivera Dimitrijević
  šef Odseka za parazitologiju: Naučni saradnik, dr sci. med. Zorica Dakić, dipl. vet., specijalista parazitologije i parazitskih bolesti
  glavni laboratorijski tehničar Odseka za parazitologiju: VLT Tatjana Vasić
 2. Laboratorijski odsek za virusologiju u drugoj prostornoj celini
  011/2683366 lok 59
  šef Odseka Dr Ivana Pešić Pavlović
  glavni laboratorijski tehničar Odseka: VLT Nataša Gerovac
 3. Laboratorijski odsek za bakteriologiju na Urgentnom centru KCS
  011/3662595,011/3662596
  šef Odseka dr Branka Stošović: 011 / 3662305
  glavni laboratorijski tehničar Odseka VLT Trpana Anđelković
 4. Laboratorijski odsek za bakteriologiju i mikologiju na Poliklinici KCS
  011/ 3663290
  šef Odseka Prim mr. sci. med. Snežana Jovanović
  glavni laboratorijski tehničar Odseka VLT Vesna Marić
 5. Laboratorijski odsek za bakteriologiju na Ginekološko-akušerskoj klinici KCS
  011 / 3663603
  šef Odseka mr. sci. med. Snežana Tomanović
  glavni laboratorijski tehničar Odseka ВЛТ Violeta Zivlak
 6. Laboratorijski odsek za bakteriologiju, za dijagnostiku mikobakterija na Institutu za plućne bolesti i TBC
  011 / 3663309
  šef Odseka dr Bojana Luković
  glavni laboratorijski tehničar Odseka VST Jovanka Radojčić

U Službi radi 13 specijalista, 11 viših laboratorijskih tehničara, 30 laboratorijskih tehničara i 5 radnika na pranju laboratorijskog posuđa i održavanju higijene.

Stručna i naučna kompetentnost Službe se potvrđuje kroz kvalifikacionu strukturu – 2 doktora medicinskih nauka, 3 magistra medicinskih nauka, 1 magistar veterine, 2 primarijusa, 1 subspecijalista parazitolog, 1 subspecijalista virusolog, 1 subspecijalista kliničke mikrobiologije i 3 lekara na subspecijalističkim studijama.

Služba je za prvih devet meseci 2016. godine pružila 1.120.323 usluga (3% više u odnosu na isti period 2015. godine).

Služba za farmaceutsku delatnost i snabdevanje

Direktor
Dipl. farm. Tadijana Todorov

Zamenik Direktora
Dipl. farm. spec. Gordana Simić

Pomoćnik Direktora za poslove nabavke

Pomoćnik Direktora za poslove distribucije
Dipl. farm. spec. Dragana Rajinac

Pomoćnik Direktora za komercijalne poslove

Savetnik Direktora

Organizacioni sekretar
Dipl. pravnik Snežana Radosavljević

Glavni tehničar Službe
VST Snežana Hristov

Sektor za nabavku

 1. Odeljenje za nabavku lekova i medicinskih sredstava
  Načelnik odeljenja Dipl. farm.spec. Milan Tomić

Sektor za distribuciju

 1. Odeljenje kliničkih apoteka,
  Načelnik odeljenja
 2. Odeljenje za distribuciju lekova,
  Načelnik odeljenja Dipl. farm. spec. Tatjana Divac
 3. Odeljenje za distribuciju potrošnog medicinskog, ugradnog i laboratorijskog materijala
  Načelnik odeljenja Dipl. farm. spec. Milica Grcić
 4. Odeljenje - apoteka Urgentnog centra,
  Načelnik odeljenja Dipl. farm. Marina Klančnik
 5. Odeljenje za izradu infuzija i magistralnih lekova
  Načelnik odeljenja
  - Odsek za izradu infuznonih rastvora, šef odseka dipl. farm. spec. Rade Živković
  - Odsek za izradu magistralnih lekova, šef odseka dipl. farm. spec. Maja Ribar
 6. Kontrolna laboratorija
  Načelnik odeljenja Dipl. farm.spec. Marija Jovović
 7. Odsek za administrativno - tehničke poslove.

Služba za ekonomsko finansijske poslove

Osnovni podaci
Adresa: Pasterova 2, Beograd

Br. telefona: 011/2688-080
Br. faksa: 011/2686-350
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

MENADŽMENT

Direktor službe

Dragana Milosavljević 011/2688-080

Zamenik direktora
Olga Bukarica  011/2688-080

        
SEKTOR FINANSIJSKE OPERATIVE
Pomoćnik direktora  
   

Mirjana Budimir 011/2688-080

Načelnik odeljenja likvidature i platnog prometa
Tatjana Đurić 011/366-2069

Šef odseka naplate potraživanja i štete
Gorana Peno 011/366-2043

SEKTOR OBRAČUNA ZARADA I DRUGIH LIČNIH PRIMANJA I BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA
Pomoćnik direktora
Borka Nikolić 011/3615-842

Načelnik odeljenja obračuna zarada i drugih ličnih primanja
Marina Matković 011/362-7005

Šef odseka blagajničkog poslovanja
Nataša Radulović 011/366-2066

        
SEKTOR ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE        

Načelnik odeljenja A

Šef odseka finansijskog knjigovodstva
Verica Dušanov 011/366-2059

Šef odseka knjigovodstva osnovnih sredstava i potrošnog materijala
Radomir Joksić 011/366-2054

Načelnik odeljenja B

Nenad Korugić 011/366-2049

Šef odseka knjigovodstva kupaca i dobavljača
Mirjana Ratković 011/366-2623

Šef odseka materijalnog knjigovodstva
Slađana Radonjić
011/366-2060

Pomoćnik direktora za fakturisanje zdravstvenih usluga, cene i ugovaranje
Katarina Majstorović 011/2688-540

Načelnik odeljenja fakturisanja zdravstvenih usluga
Vladimir Đurić 011/366-2499

Načelnik odeljenja za ugovaranje zdravstvenih usluga i cena zdravstvenih usluga
Svetlana Mitrović 011/2688-080


Načelnik odeljenja za kontrolu, slanje faktura i reklamacije na nivou organizacionih jedinica
Mirjana Radaković 011/366-2644

Potkategorije

Pretraga

Facebook Image

Poslednje vesti

Obaveštenje o radu poliklinike KCS

U Poliklinici od 15.05.2020. sprovode se dijagnostičke i dijagnostičko-terapijske procedure i ambulantni pregledi.

Na glavnom i službenom ulazu u zgradu medicinska sestra/tehničar bezkontaktnim termometrom MERI TEMPERATURU PACIJENTIMA I OSOBAMA U PRATNJI. Potrebno je da svi pacijenti i osobe u pratnji imaju zaštitne maske. Sa pacijentom može da uđe SAMO JEDNA OSOBA U PRATNJI.

Opširnije...

Prva u svetu uspešno završena trudnoća kod bolesnice sa veoma teškom plućnom hipertenzijom i stentom u glavnom stablu leve koronarne arterije

U Kliničkom centru Srbije po prvi put na svetu uspešno je završena trudnoća kod 24 godine stare bolesnice sa veoma teškom plućnom hipertenzijom i stentom u glavnom stablu leve koronarne arterije.
Opširnije...

Obaveštenje Klinike za hematologiju

Za sve informacije vezane za ispitivanje, lečenje i kontrolne preglede pacijenata Klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije molimo Bas da pozovete sledeće broje telefona:
Opširnije...