Klinika za psihijatriju

Klinika za psihijatriju je organizaciona jedinica Kliničkog centra Srbije i nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koja se bavi zdravstvenom, obrazovnom i naučnoistraživačkom delatnošću u oblasti zaštite i unapredjenja duševnog zdravlja sa tradicijom od preko devedeset godina.

ADRESA
Klinika za psihijatriju, Klinički Centar Srbije
Pasterova 2
11000 Beograd
Srbija  

 

Aktuelnosti

 

Klinički seminari

46. Edukativni simpozijum
Klinike za psihijatriju KCS
RUKOVODILAC KLINIKE
Prof. dr Aleksandar Jovanović
kontakt telefon: 011/265-7955

TEHNIČKI SEKRETAR
Dragana Jovanović
Telefoni: 011/265-7955, 011/366-2124
Faks: 011/264-5543
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

POMOĆNIK RUKOVODIOCA KLINIKE
Prof. dr Milan Latas
tel. 011/366-2090

POMOĆNIK RUKOVODIOCA KLINIKE
Doc. dr Maja Ivković
tel. 011/366-2100

GLAVNA SESTRA KLINIKE
Ljupka Vukadinović,VMS
Telefoni: 011/265-7955, 011/366-2124

POLIKLINIČKO-DIJAGNOSTIČKO ODELjENjE
Načelnik: prof. dr Milan Latas tel. 011/366-2090
Glavna sestra: Danijela Jović-Čolović, VMS tel. 011/366-2090

Zakazivanje ambulantnih pregleda je preko IZIS sistema ili preko telefona 011/366-2090
Polikliničko-dijagnostičko odeljenje Klinike za psihijatriju („Ambulanta Klinike“) je otvoreno za prve i kontrolne preglede svakog radnog dana od 07.00 do 19.00 uz uput lekara opšte medicine.

CENTAR ZA HOSPITALNO LEČENJE MENTALNIH POREMEĆAJA „VLADIMIR F. VUJIĆ“
Načelnik Centra:
Glavna sestra Centra: Minira Ranisavljević, VMS tel: 011/366-2101

Odeljenje I – za afektivne poremećaje
Načelnik:
Glavna sestra: Minira Ranisavljević, VMS tel.011/366-2101

Odeljenje II - za shizofrene poremećaje i poremećaje sumanutosti
Načelnik: Kl. Asist. dr Slobodanka Pejović Nikolić tel.011/366-2098
Glavna sestra: Jasminka Ilić, VMS tel.011/366-2092

Odeljenje III - za organske mentalne poremećaje
Načelnik: doc. dr Maja Ivković tel.011/366-2100
Glavna sestra: Zorica Ćupić, VMS tel.011/366-2101

Odeljenje IV - za nediferencirane psihotične poremećaje
Načelnik: prof. dr Sanja Totić-Pozananović tel.011/366-2093
Glavna sestra: Tatjana Joksimović, VMS tel.011/366-2092

Odeljenje V - za poremećaje izazvane zloupotrebom i zavisnošću od supstanci
Načelnik:
Glavna sestra: Marija Arambašić, VMS tel.011/366-2101

Odeljenje VI - za rane intervencije u psihijatriji i naučno-istraživački rad
Načelnik: Kl. Asist. dr Zorana Pavlović tel.011/366-2093
Glavnitehničar: Milan Tatarević, VMT tel.011/366-2092

CENTAR ZA PARCIJALNU HOSPITALIZACIJU MENTALNIH POREMEĆAJA
„PROF. DR DIMITRIJE MILOVANOVIĆ“
Načelnik Centra: prof. dr Srđan Milovanović tel.011/366-2106
Glavna sestra Centra: Rada Tešić, VMS tel.011/366-2355

Odeljenje VII – za parcijalnu hospitalizaciju psihotičnih poremećaja
Načelnik: prof.dr Ljubica Leposavić tel. 011/366-2116
Glavna sestra: Vukosava Bajčeta, VMS tel. 011/366-2114

Odeljenje VIII – za parcijalnu hospitalizaciju nepsihotičnih poremećaja
Načelnik: dr Dragana Stojanović tel. 011/366-2118
Glavna sestra: Anđelka Mijović, VMS tel. 011/366-2120

Odeljenje IX – za parcijalnu hospitalizaciju rezidualnih psihotičnih, afektivnih i stresogenih mentalnih poremećaja
Načelnik: prof. dr Srđan Milovanović tel. 011/366-2106
Glavna tehničar: Miliša Kunarac, VMT tel. 011/366-2117

Prijemi na bolničko lečenje se zakazuju, osim kada su u pitanju hitni slučajevi. Za prijem na bolničko lečenje potreban je uput za bolničko lečenje izdat od strane nadležnog Doma zdravlja ili druge zdravstvene ustanove, a za pacijente koji nisu osiguranici RZZO Beograd uput overen od nadležne lekarske komisije. Pacijent je u obavezi da, pre prijema na bolničko lečenje, obavi određene neophodne analize i preglede u zavisnosti od vrste duševnog oboljenja i opšteg stanja organizma. Jedan deo tih analiza i pregleda, ukoliko je potrebno, ponovo se obavlja i u okviru Klinike.

SPECIJALIZOVANI ODSECI I KABINETI

Odsek za poremećaje mladih
Šef odseka: prim. Dr Ivan Ilić tel. 011/366-2090
Glavna sestra:

Odsek za sudsku (forenzičku) psihijatriju
Šef odseka: prof. dr. Aleksandar Jovanović tel. 011/264-1097

Kabinet za elektroencefalografiju (EEG kabinet)
Šef kabineta: Kl. Asist. dr Andrej Ilanković tel: 011/366-2358

Kabiner za moždanu stimulaciju
Šef kabineta: dr Nikola Lalović

Kabiner za poremećaje spavanja
Šef kabineta: Kl. Asist. dr Slobodanka Pejović Nikolić

Kabinet za transrodna stanja

Šef kabineta: prim. dr Dragana Duišin tel. 011/265-7847

Kabinet za liaison psihijatriju
Šef Kabineta:

Kabinet za socijalni rad i socioterapiju
Šef kabineta: Sanja Mirosavljević tel. 011/366-2096

Pregledi u specijalizovanim kabinetima se zakazuju.

ODELJENJE ZA ZDRAVSTVENU ADMINISTRACIJU I NEMEDICINSKE POSLOVE
Načelnik: Tamara Ćirić, dipl. pravnik tel. 011/366-2570
Arhiva/Kadrovski referent tel. 011/366-2099