90 godina Klinike za ORL i MFH

Svečano je proslavljeno 90 godina od osnivanja Klinike za ORL i MFH.U okviru proslave u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Beogradu održan je mini simpozijum "Savremena shvatanja u mikrohirurgiji uva".