70 godina Klinike za alergologiju i imunologiju KCS

Dana 19. marta 1946. akademik, prof dr Vladimir M. Spužić, pionir alergologije, formirao je prvu alergološku ambulantu u Srbiji, na tadašnjoj III Internoj klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Prošlo je 70 godina od prve ambulante do Klinike za alergologiju i imunologiju Kliničkog centra Srbije, koja predstavlja vrhunsku zdravstvenu, naučnu i obrazovnu instituciju. U znak trajnog sećanja i poštovanja velikog dela prof dr Vladimira Spužića, Klinika za alergologiju i imunologiju Kliničkog centra Srbije ustanovila je godišnji naučni simpozijum „Prof dr Vladimir Spužić", posvećen životu i delu velikana naše medicine.