7.08.2017.

ЈН 329A/2017 Јавна набавка Завојни материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 12.09.2017.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 12.09.2017. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 26.09.2017. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.09.2017. 
Обавештење о закљученом уговору ECO TRADE BG д.о.о. - 4.10.2017.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 4.10.2017.
Обавештење о закљученом уговору LAVIE FARM д.о.о. - 4.10.2017.
Обавештење о закљученом уговору PROJECT PHARMACY д.о.о. - 4.10.2017.
Обавештење о закљученом уговору SN MEDIC д.о.о. - 4.10.2017.
Обавештење о закљученом уговору TT MEDIK д.о.о. - 4.10.2017. 
Обавештење о закљученом уговору NIVA д.о.о. - 6.10.2017.
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. - 6.10.2017.
Обавештење о закљученом уговору ZEM FARM д.о.о. - 6.10.2017. 
Обавештење о закљученом уговору SN MEDIC д.о.о. - 26.10.2017.

26.03.2014.

ЈН 53T/2014 Јавна набавка Радови на поправци и замени инсталација водовода и канализације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 10.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 14.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 10.06.2014.

ЈН 117K/2014 Јавна набавка Потрошни материјал за ултразвучни, високо селективни, аспирациони апарат „CUSA EXCEL“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 12.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 20.06.2014.

ЈН 118A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Медицински потрошни материјал специфичне намене за потребе Клинике за урологију, гинекологију и акушерство, гастроентерологију и хепатологију за добра из партија бр. 5 и 12
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора OLYMPUS D.O.O. - 9.04.2014.
Одлука о додели уговора MAGNA PHARMACIA D.O.O. - 9.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA D.O.O. - 30.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору OLYMPUS D.O.O. - 30.04.2014.

25.03.2014.

ЈН 126K/2014 Јавна набавка Лабораторијске хемикалије за потребе лабораторија у КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН 128K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Езофагеалне сонде за апарат СardioQ, произвођача „DELTEX MEDICA“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 23.04.2014.