Klinički centar Srbije zapošljava nove lekare

Direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin rekao je za RTS da se u toj ustanovi godišnje pregleda oko milion i dvesta hiljada pacijenata i da je svaki treći pacijent iz unutrašnjosti. "Imamo 400 nastavnika i 600 lekara sa naučnim zvanjima i mi moramo taj trend i nivo struke da pratimo i kadrovski. Mi smo u prošloj godini primili 96 lekara i oko 500 medicinskih sestara i tehničara", rekao je Ašanin.

Taj trend, kako kaže, nastavljaju i u ovoj godini – na dva konkursa primljeno je 29 lekara i oko 137 sestara. "Imamo podršku Ministarstva zdravlja, mi smo tražili da na neodređeno vreme primimo 86 lekara i 213 sestara", rekao je Ašanin.

Rekao je da Klinički centar sa zadovoljstvom učestvuje u akciji preventivnih besplatnih pregleda, i da iz nedelje u nedelju imaju sve bolju organizaciju i sve bolje rezultate. Prema njegovim rečima samo juče je pregledano oko 800 pacijenata. Ističe da je od ukupnog broja pregledanih pacijenta kod dva, tri, pa čak i do pet odsto otkriven neki problem koji je zahtevao dalju dijagnostiku, a među njima je bilo i pacijenata koji su biti primljeni i lečeni u bolnici.