Danas i sutra na Prvoj hirurškoj Radionica - Laparoskopska hirurgija pankreasa

Klinika za digestivnu hirurgiju - I hirurška KCS i Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Srpskim pankreasnim klubom i Zapadno-istočnim balkanskim ogrankom E-AHPBA organizuju 16 i 17. novembra 2018. godine Radionicu - Laparoskopska hirurgija pankreasa. U okviru Radionice, gost naše ustanove je profesor Igor E. Khatkov, član Ruske akademije nauka, i jedan od vodećih hirurga za laporoskopsku hirurgiju pankerasa u Evropi.

Zajedno sa našim lekarima, prof Khatkov će na Prvoj hirurškoj klinici raditi laporoskopske operacije, koje se direktno prenose u biblioteci Klinike za digestivnu hirurgiju. Stoga je dolazak svetski priznatog stručnjaka i učešće u Radionici izuzetna prilika za naše mlade lekare da usavrše  i steknu nova znanja iz ove oblasti, ali stovremeno i svojevrsna potvrda visokih standarda u pružanju zdravstvenih usluga naše zdravstvene ustanove.

Profesor Khatkov je do sada izveo preko 250 laporoskopskih cefaličnih duodenopankreatektomija, od kojih je 12 bilo udruženo sa resekcijom portne ili gornje mezenterične vene. U dosadašnjoj karijeri publikovao je preko 100 stručnih i naučnih radova, a učestvovao je i u izradi dva evropska vodiča za minimalno invazivnu hirurgiju.