Za godinu dana na X nožu zračeno 509 ljudi, otplatio sam sebe

Za godinu dana rada Centra za X nož u Kliničkom centru Srbije u njemu je lečeno 509 pacijenata, odnosno obavljeno je više od 2.500 zračnih terapija.

Oboleli sa tumorima i metastazama, koji ne mogu da se operišu, do sada su odlazili na lečenje u inostranstvo - Tursku, Nemačku, Hrvatsku, jer Srbija nije imala X nož. Iz zdravstvenog fonda za svakog pacijenta izdvajano je po 20.000 evra.

Računica je jasna, za godinu dana X nož je otplatio samog sebe. Za izgradnju objekta od 700 metara kvadratnih, nabavku opreme, radioterapijski aparat, CT aparat, zatim za imobilizacijsku, dozimetrijsku opremu izdvojeno je 800 miliona dinara, što je oko sedam miliona evra. Da je 509 pacijenata lečeno u inostranstvu to bi zdravstveno fond koštalo oko 10 miliona evra.

Načelnica Centra za X nož dr Biljana Šeha kaže da su u proteklom periodu najčešće tretirali pacijente sa primarnim tumorima ili metastazama na mozgu, zatim pacijente sa metastazama u kostima, a od nedavno su krenuli i sa zračnom terapijom pluća, jetre, pankreasa i novim metodama lečenja prostate.

"Najbolje rezultate smo imali kod pacijentkinja sa karcinomom dojke. Imali smo ženu koja je imala metastaze u endokranijumu i kojoj je nakon stereotaksične zračne terapije, metastaza potpuno nestala. Takođe, kod pacijentkinje sa karcinomom dojke koja je imala metastazu na repnoj kosti, metastaza je nakon zračenja potpuno isčezna, a tumor marker je sada u referentnim vrednostima", rekla je Šeha za Tanjug.

Nabavkom X noža, pojašnjava ona, napravljena je velika ušteda, ali je i sada lečenje mnogo konfornije za pacijente jer terapiju primaju u svojoj zemlji i ne postoje jezičke barijere.

Terapija je za svakog pacijenta personalizovana, odnosno prilagođena za svakog pacijenta ponaosob. Prednosti X noža su što može da se zrače tumori i metastaze u celom telu, zatim što je zračenje precizno te se na taj način štedi zdravo tkivo.

U Centru za X nož dnevno se zrači do 25 pacijenata, a dr Šeha je do nedavno bila jedini lekar specijalista. Sada je stiglo i pojačanje, još jedan specijalista, ali i dva mlada lekara koji su na specijalizaciji.

"Ponosna sam na svoj tim i sve ovo je postignuto zahvaljujući izuzetnom timskom radu - fizičara, rentgen tehničara, sestara i tima sa dijagnostike", istakla je Šeha.

Nema uspeha bez timskog rada, a svaki čovek važna je karika u lečenju pacijenata. Fizičar Draga Ćirić kaže da je njegov posao kontrola kvaliteta lenearnog akceleratora i planiranje zračne terapije.

Samo zračenje pacijenta pomno prate rentgen tehničari na monitoru u posebnoj prostoriji. Dužina trajanja zračenja zavisi od tumora, lokacije, ali i saradnje samog pacijenta.

Srbija je u poslednjih nekoliko godina značajno unapredila lečenje zračnom terapijom onkoloških pacijenata. Prvi put ispunjeni su svetski kriterijumi o broju aparata za zračnu terapiju po glavi stanovnika, odnosno na 250.000 stanovnika sada dolazi po jedan linearni akcelerator.

Klinički centar Srbije osim iks noža ima i gama nož, namenjen za precizno zračenje tumora i metastaza na mozgu, a radi se na tome da se zdravstvo Srbije pojača i sa magletnim nožem. To je najsavremeniji aparat u radijacionoj onkologiji na kojem se u svim dimenzijama vidi tumor dok se zrači