Organizacija rada u Centru za polikliničku delatnost - Poliklinika i brojevi telefona za kontakt

Radno vreme Poliklinike je od 7 do 14h i jedne srede u mesecu do 16h, kad pacijenti Klinike za neurologiju preuzimaju mesečnu terapiju za multiplu sklerozu.

U Poliklinici rade:

 

 • dnevna bolnica hematologije - davanje hemioterapije i pacijenti kojima se rade sternalne punkcije pre odluke o hospitalizaciji na Kliniku za hematologiju.
 • dnevna bolnica gastroenterologije -davanje biološke i hemioterapije
 • dnevna bolnica urologije - hemioterapija, vakcine i konzilijum za onkološke pacijente
 • dnevna bolnica nefrologije- pacijenti kojima se radi peritonealna dijaliza i transplantirani pacijenti.
 • dnevna bolnica alergologije- davanje imunološke terapije
 • Klinika za kardiologiju - zakazani interklinički pacijenti za dijagnostiku
 • Klinika za vaskularnu hirurgije - primaju se hitna stanja
 • Klinika za neurologiju - podela imunološke terapije –lekova
 • Klinika za pulmologiju - bronhologija - pleuralne punkcije kod pacijenata sa malignim  izlivom
 • Pet skener - zakazani pacijenti
 • Apoteka - pacijenti koji preuzimaju hroničnu terapiju za HIV
 • MDCT- samo za hospitalne pacijente
 • Interventna radiologija - za hitne pacijente
 • Klinika za digestivnu hirurgiju - neophodne postoperativne kontrole pacijenata operisanih od malignih bolesti

Raspored i sadržaj rada se revidira svake nedelje, u zavisnosti od potrebe službi koje participiraju u radu Poliklinike, a uz odobrenje VD generalnog direktora KCS.

TELEFONI ZA INFORMACIJE I KONSULTACIJE

SLUŽBA TELEFON Osoba zadužena za kontakt
Endokrinologija Služba preseljena na Kliniku za endokrinologiju
Hematologija 366 3372 Prim.Dr Rajko Milošević
Neurologija 366 3409 Sestre sa službe
Neurohirurgija 366 3449 Sestra sa službe
Kardiologija 066 8302297 s Mira Blešić
Gastroenterologija

066 8300814

066 8300743

Lokal

Dr Barbić

Tehničar Branko

Tehničar Branko

Internistički kabinet 366 3976 s.Ceca Popović
Pulmologija Preseljena na Kliniku
Bronhologija Preseljena na Kliniku
Alergologija 066 8302082 S. Danijela

Urologija

366 3067 sa Službe po rasporedu
Nefrologija

366 3064

366 3099

s.Vesna

sestre iz DB

Ortopedija 011/ 3663526 Od 07 do 15 h za ortopedske kontrole Klinike u Vojvode Milenka
Digestivna Hirurgija 366 3133 Sestre i lekar sa službe
Endokrina Hirurgija 366 3261 Odeljenje endohirurgije
Vaskularna Hirurgija 366 3095 s.Sneža Kostić
Radiologija 066 8300258 Biljana Ivković
Hemodijaliza II
011 3663103, 366 3106 Lekari i sestre iz KBC "Zvezdara"

S poštovanjem,
Uprava Poliklinike