Obaveštenje Klinike za hematologiju

Za sve informacije vezane za ispitivanje, lečenje i kontrolne preglede pacijenata Klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije molimo Bas da pozovete sledeće broje telefona:

  1. Hospitalizacije na odeljenjima Akutne leukemije 1 i Mešovite hematološke bolesti kao i ambulantni pregledi Prof dr Tomin, Prof dr Suvajdžić, Ass dr Mitrović i Ass dr Virijević - 011/ 366 37 11, 011/ 366 35 36
  2. Hospitalizacije na odeljenju Akutne leukemije 2  kao i ambulantni pregledi  Prof dr Vidović,  Prim dr M. Sretenović, Mr sci dr V. Milošević 011 366 37 13, 011/ 366 33 99.
  3. Hospitalizacije na odeljenju za Transplantacije  kao i ambulantni pregledi Prof dr Todorović, Ass dr Đunić, dr Smiljanić  011 366 37 12, 011 366  37 14.
  4. Hospitalizacije na odeljenju Limfomi 1, pregledi u Kabinetu za Hroničnu Limfocitnu Leukemiju kao i ambulantni pregledi Prof dr Mihaljević, Doc dr Antić, Ass dr Đurašinović 066/830 27 11, 011/ 366 37 23.
  5. Hospitalizacije na odeljenju za Mešovite Limfoproliferativne Bolesti   kao i ambulantni pregledi  Prof dr Bila, Ass dr Sretenović 011/366 37 28.
  6. ambulantni pregledi Prof dr Gotić i Prof dr Bogdanović 011 366 33 67.
  7. rad u Prijemnoj ambulanti, informacije o prezakazivanju kontrola nakon dijagnostike koja je već urađena i ambulantni pregledi Prim dr R. Milošević: 011 366 3372.
  8. informacije o zakazivanju dijagnostičkih procedura /punkcija, biopsija koštane srži/ 011 366 3371.
  9. ambulantni pregledi u Kabinetu za poremećaje hemostaze i hemofiliju  kao i ambulantni pregledi Prof dr Miljić, Ass dr Leković 011 366 33 69.
  10. primena hemioterapije i ambulanta Prim dr Bogunović 011 366 33 87. 

Direktor Klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije
Prof. dr Biljana Mihaljević