Belgrade synergy – sastanak iz interventne kardiologije

Klinika za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije deo je mreže centara iz celog sveta koji su na polju interventne kardiologije prepoznati kao centri za edukaciju u okviru EuroPCR platforme, a koja predstavlja zvanični godišnji kongres Evropskog udruženja kardiologa.

Ove godine Evropski kongres iz interventne kardiologije održava se od 18. do 20. maja, u digitalnom formatu iz studija u Parizu, Londonu, Frankfurtu i Singapuru, a koji su povezani sa mrežom gradova uključujući i Beograd ("Belgrade-SINERGY"), gde se nalaze odabrani centri sa iskustvom međunarodne saradnje i edukacije iz domena interventne kardiologije. 

Poštujući važeće epimiološke mere, zainteresovani učesnici iz Srbije i Beograda imaće priliku da od 18. do 20.5.2021. zajedno prisustvuju uživo prenosima, kao i da digitalnim putem sa kolegama iz regiona jugoistočne Evrope, Grčke, Rumunije, Bugarske, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine, diskutuju o novinama i dosadašnjim iskustvima u lečenju bolesnika perkutanim kardiovaskularnim intervencijama.