Saradnja MUP-a i Urgentnog centra

Predsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i pomoćnik direktora Kliničkog centra Srbije i direktor Urgentnog centra dr Zlatibor Lončar potpisali su Protokol o saradnji između MUP-a i Urgentnog centra, koji bi trebalo da omogući bolje i efikasnije zbrinjavanje onih kojima je pomoć neophodna.

Premijer Ivica Dačić rekao je da se samo mali deo ovog sporazuma odnosi na zaposlene u MUP-u, naglašavajući da je od vitalnog značaja to što će funkcionisanja MUP i Urgentnog centra biti usklađeniji. Sledeći korak je stvaranje jedinstvenog sistema u kojem bi sve strukture koje su zadužene da reaguju u vanrednim situacijama, bile povezane u jedinstven sistem, istakao je Dačić. On je objasnio da to neće biti samo u interesu MUP-a, jer će Protokol omogućiti saradnju na pružanju pomoći onima kojima je potrebno brzo i efikasno zbrinjavanje.

Dr Lončar je istakao da će Urgentnom centru na raspolaganju, izumeđu ostalog, ubuduće biti na raspolaganju specijalni helikopter, koji će biti adekvatno opremljen, kako bi mogao da preveze sve ljude kojima je pomoć neophodna. Helikopter će biti korišćen da se povređeni i životno ugroženi blagovremeno prevezu do Urgentnog centra, kako bi im se ukazala adekvatna pomoć, istakao je dr Lončar. On je dodao i da će ovaj helikopter biti korišćen i u programu transplatacije organa, koji je u KCS ponovo pokrenut ove godine.


(Medija centar, 29. juni 2013.)