Prekid rada telefonske centrale, sreda od 22 do 24 časa

Obaveštavamo Vas da ćemo u sredu 03.07 2013 god u 22 sata isključiti iz rada interkliničke telefonske centrala u Poliklinici i Upravnoj zgradi zbog preventivnog servisa i otklanjanja uočenih programskih problema u funkcionisanju telefonskog saobraćaja.

Kompletan lokalni i spoljni telefonski saobraćaj biće u prekidu do 23,30 kada će prvi lokalni brojevi ući u funkciju. Podizanje kompletnog telefonskog saobraćaja biće obavljeno do 24 sata.

Dejan Biševac dipl.ing
Načelnik Odeljenja
informaciono komunikacionih tehnologija
Službe za tehničke i druge poslove
Klinički Centar Srbije