10.07.2020.

ЈН T273/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - ласерске камере, ЦР и РТГ, произвођача Carestream
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 1.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.09.2020.


ЈН T290/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - ендоскопи и лапароскопски стубови, произвођача Karl Storz
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.07.2020.
Измена конкурсне документације - 16.07.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.07.2020.
Измена конкурсне документације - 23.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.07.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.07.2020.
Измена конкурсне документације - 27.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.07.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.07.2020.
Измена конкурсне документације - 28.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.07.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.07.2020.
Измена конкурсне документације - 31.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 26.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.09.2020.


ЈН T293/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - ламинарне коморе различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.08.2020.
Измена конкурсне документације - 7.08.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 7.08.2020.
Одлука о додели уговора - 26.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 31.08.2020.


ЈН K310/2020 Јавна набавка Филтери за спирометрију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 20.07.2020.
Појашњење конкурсне документације - 27.07.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.07.2020.
Измена конкурсне документације - 31.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 21.09.2020. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 8.10.2020. 
Одлука о додели уговора 2 - 22.01.2021.
Обавештење о закљученом уговору „МЕДИЦИНА МИЛОШЕВИЋ ДОО Београд“ - 18.02.2021.