7.10.2015.

ЈН 368K/2015 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Ултразвучнa сондa
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 13.11.2015.
Обавештење о закљученом уговору - 8.12.2015.

ЈН 173TM/2015 Јавна набавка мале вредности Израда техничке документације за потребе адаптације Oдељења за трансплатацију коштане сржи, Клиника за хематологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 27.10.2015.
Обавештење о закљученом уговору - 4.11.2015.

ЈН 361T/2015 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки магистралних топлодалековода
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 27.10.2015. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.11.2015.