9.10.2015.

ЈН 177КM/2015 Јавна набавка мале вредности Пелене за одрасле
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.10.2015.
Обавештење о закљученом уговору - 5.11.2015.

ЈН 159AM/2015 Јавна набавка мале вредности Ланени конац
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 2.11.2015.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 2.11.2015. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.11.2015.


ЈН 115КM/2015 Јавна набавка мале вредности Услуга анализа на TOXOPLAZMA GONDII
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 26.10.2015.
Обавештење о закљученом уговору - 3.11.2015.


ЈН 321K/2015 Јавна набавка Гастроскоп
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 15.10.2015.
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.10.2015.
Измена конкурсне документације - 16.10.2015. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.10.2015.
Измена конкурсне документације - 23.10.2015. 
Појашњење конкурсне документације - 29.10.2015.
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.10.2015.
Измена конкурсне документације - 29.10.2015. 
Појашњење конкурсне документације - 2.11.2015.
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.11.2015.
Измена конкурсне документације - 2.11.2015.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.11.2015. 
Појашњење конкурсне документације - 4.11.2015.
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.11.2015.
Измена конкурсне документације - 4.11.2015.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 4.11.2015. 
Појашњење конкурсне документације - 5.11.2015. 
Одлука о додели уговора - 2.12.2015.
Обавештење о закљученом уговору - 18.12.2015.

ЈН 345T/2015 Јавна набавка Технички потрошни материјал за медицинску опрему произвођача Drager
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.10.2015.
Измена конкурсне документације - 30.10.2015.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 24.11.2015.

ЈН 373T/2015 Јавна набавка Адаптација постојећих соба за ново одељење интензивне неге
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.10.2015.
Измена конкурсне документације - 30.10.2015. 
Појашњење конкурсне документације - 5.11.2015. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 10.11.2015.