3.01.2020.

ЈН TM154/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - апарати за фако и витректомију, произвођача Alcon
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 23.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.01.2020.

ЈН TM156/2019 Јавна набавка мале вредности Сервисирање ОП стола/столица произвођача Doge medical

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.01.2020.


ЈН T539/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - ЕКГ апарати, монитори, дефибрилатори, произвођача GE Healthcare Technologies
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 27.01.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 7.02.2020.

ЈН T541/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - инфузионе и перфузионие пумпе, произвођача BD
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.01.2020.
Измена конкурсне документације - 10.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 10.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 30.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.05.2020.

ЈН T543/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - ОП лампе и столови, произвођача Maquet
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 7.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.02.2020.

ЈН K545/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Сетови за апарате за грејање крви и крвне плазме
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 22.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.02.2020.