24.01.2020.

ЈН AM01/2020 Јавна набавка мале вредности Тестови за алергијске пробе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 12.02.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 12.02.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 19.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.02.2020.


ЈН AM02/2020 Јавна набавка мале вредности Тестови за одређивање панкреасне еластазе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.02.2020.


ЈН AM03/2020 Јавна набавка мале вредности CO2 абсорбер сода
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 7.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.02.2020.


ЈН TM05/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕКГ апарати, произвођача Comen
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.01.2020.
Измена конкурсне документације - 30.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 30.01.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.02.2020.
Измена конкурсне документације - 3.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.01.2020. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.02.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.02.2020.


ЈН TM07/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕЕГ, ЕМГ апарати, произвођача Natus и EKG апарати, монитори и холтери, произвођача Mortara
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.01.2020.
Измена конкурсне документације - 30.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 30.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 11.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.02.2020.


ЈН КM10/2020 Јавна набавка мале вредности Термо траке, дијагностички папир за ЕКГ, ЕЕГ, УЗ и др. медицинске уређаје
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.01.2020.
Измена конкурсне документације - 27.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 14.02.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму “VELEBIT“ д.о.о. - 16.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору “VELEBIT“ д.о.о. 1 - 16.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору “VELEBIT“ д.о.о. 2 - 16.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору “VELEBIT“ д.о.о. 3 - 19.11.2020. 
Обавештење о закљученом уговору “VELEBIT“ д.о.о. 5 - 9.04.2021.
Обавештење о закљученом уговору “VELEBIT“ д.о.о. 6 - 5.07.2021.


ЈН A39/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Микробиолошке подлоге за апарат BACT ALERT 3D
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 5.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.02.2020. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 10.03.2020.