15.07.2020.

ЈН K311/2020 Јавна набавка Хируршки инструменти и контејнери за стерилизацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.09.2020
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 4.09.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 16.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "МЕDALEX ДОО Београд“ - 18.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "Mercurus Medical Instruments ДОО Београд“ - 22.09.2020.

Обавештења о закљученом уговору РФЗО - II квартал 2020.
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_18_62
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_18_64
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_1
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_102
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_15
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_2
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_25
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_27
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_28
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_30
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_31
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_38
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_41
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_41_партије 42 и 43
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_47
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_48
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_5
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_5_партија 4
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_6
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_60
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_71
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_81
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_84
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_9
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_91
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_93
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_97
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_98
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_20_16
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_20_2
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_20_2-1
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_20_23
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_20_27
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_20_3
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_90_90