22.07.2020.

ЈН T313/2020 Јавна набавка Радови на одржавању, сервисирању и поправци стационарних система за беспрекидно напајање и сложени послови у електротехници
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 7.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.09.2020.


ЈН T314/2020 Јавна набавка Радови на одржавању, сервисирању и поправци мобилних система за беспрекидно напајање УПС до 5000VA
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.08.2020.
Измена конкурсне документације - 5.08.2020.
Измена позивa за подношење понуда - 5.08.2020. 
Одлука о додели уговора - 7.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.09.2020.