Komisija za unapređenje kvaliteta rada

 1. Doc. dr Goran Stevanović, predsednik,
 2. Dr Vesna Mioljević, naučni saradnik, zamenik predsednika,
 3. Dr Goran Vuković, član,
 4. Dr Tatjana Dmitrović, član,
 5. Mr. farm. Dragana Rajinac, član,
 6. Miodrag Trifunović, dipl. pravnik, član,
 7. Nenad Banićević, član.

Etički odbor

 1. Prof. dr Milan Radović, lekar specijalista interne mediicine sa užom specijalizacijom iz nefrologije (Klinika za nefrologiju UKCS) predsednik,
 2. Prof. dr Katarina Lalić, lekar specijalista interne medicine sa užom specijalizacijom iz endokrinologije (Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKCS)- zamenik predsednika,
 3. Prof. dr Dragoslav Sokić, lekar specijalista neuropsihijatrije (Klinika za neurologiju UKCS),
 4. Prof. dr Ana Vidović, lekar specijalista interne medicine sa užom specijalizacijom iz hematologije (Klinika za hematologiju UKCS),
 5. Prof. Dr Svetlana Vrzić- Petronijević, lekar specijalista ginekologije i akušerstva sa užom specijalizacijom iz perinatologije (Klinika za ginekologiju i akušerstvo UKCS),
 6. Doc. dr Slađana Andrejević, lekar specijalista interne medicine sa užom specijalizacijom iz alergologije (Klinika za alergologiju i imunologiju UKCS),
 7. Doc. Dr Tomislav Pejčić, lekar specijalista urologije (Klinika za urologiju UKCS),
 8. Prof. dr Ivana Milošević, lekar specijalista infektologije sa užom specijalizacijom iz gastroenterohepatologije (Klinika za infektivne i tropske bolesti UKCS),
 9. Prof. dr Nikica Grubor, lekar specijalista opšte hirurgije ( Klinika za digestivnu hirurgiju - I hirurška),
 10. Doc. dr Danijela Trifunović- Zamaklar, lekar specijalista interne medicine sa užom specijalizacijom iz kardiologije (Klinika za kardiologiju UKCS) i
 11. Assist. dr Mihajlo Stjepanović, lekar specijalista interne medicine sa užom specijalizacijom iz pulmologije (Klinika za pulmologiju UKCS).

Upravni odbor

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

 • Prof. dr Vladimir Obradović - predsednik
 • Prof. dr Miroslav Vukadinović
 • Zorana Stojković, dipl. pravnik
 • Dr Nataša Petrović
 • Dr Jelena Vrućinić Kozić

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

 • Radomir Vujadin - predsednik
 • Dr Muamer Baćevac
 • Branislav Ivošević
 • Bojan Borovčanin

Stručni savet

Članovi stručnog saveta:

 • Doc. dr Sanja Stanković, predsednik
 • Dr Mladen Kočica, zamenik predsednika
 • Prof. dr Zoran Džamić, sekretar
 • Prof. dr Maja Ercegovac, član
 • Prof. dr Branko Beleslin, član
 • Prof. dr Đuro Macut, član
 • Prof. dr Slobodan Cvetković, član
 • Prof. dr Violeta Mihajlović Vučinić, član
 • Mr. farm. Dragana Rajinac, član
 • Milan Nikolić, član

Osnovne informacije

Univerzitetski klinički centar Srbije - vrhunska ustanova zdravstvene zaštite
Univerzitetski klinički centar Srbije, sa sedištem u Beogradu, jedinstvena je zdravstvena ustanova, nastala udruživanjem klinika i instituta Medicinskog fakulteta u Beogradu. Formirana je kao nova organizacija: Klinički centar Medicinskog fakulteta, prvog januara 1983. godine. U svom sastavu KCS ima ukupno 41 organizacionu jedinicu: 23 klinike, devet centara, polikliniku i devet službi za uslužne delatnosti.

Delatnost
U Univerzitetskom kliničkom centru Srbije leče se najteži pacijenti, na raspolaganju je građanima za neodložno zbrinjavanje životno ugroženih povređenih i hitnih pacijenata 365 dana u godini 24 sata dnevno. Kao referentna ustanova zdravstva, UKCS sprovodi visokospecijalizovanu dijagnostiku, lečenje i konsultativne specijalističke i subspecijalističke preglede najtežih bolesnika. UKCS je takođe i medicinski naučno-istraživački centar i nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za dodiplomsko i poslediplomsko akademsko obrazovanje i stručno obrazovanje za lekare na stažu i specijalizaciji, kao i obrazovna baza za studente fakulteta zdravstvene struke. U dugoj tradiciji ove ustanove, urađeno je mnogo na unapređenju zdravlja i primeni novih tehnologija, novih medicinskih procedura u dijagnostici i lečenju.

Resursi
Kao referentna ustanova za medicinsku edukaciju, UKCS posebnu pažnju posvećuje akademskom obrazovanju zaposlenih. U ovoj ustanovi radi nekoliko akademika, takođe veliki broj doktora medicinskih nauka, magistara, subspecijalizanata i specijalista iz svih grana medicine. Sa više od sedam hiljada zaposlenih, UKCS je najveći je pružalac zdravstvenih usluga u Srbiji i jedan od najvećih u Evropi, u kojem se godišnje zbrine više od milion pacijenata. U stacionarnoj delatnosti UKCS godišnje se leči više od 90 000 bolesnika, ostvari se više od 950 000 bolesničkih dana lečenja, obavi preko 50 000 operacija i više od 7.000 porođaja. U dnevnim bolnicama godišnje se leči 25 000 bolesnika i obavi preko 5.000 operacija. Kompleks UKCS smešten je na površini od 34 hektara u širem centru Beogradu, na opštini Savski venac. U njegvom sastavu je više od 50 odvojenih zgrada paviljonskog tipa, površine oko 280 000 m2, od kojih su četiri objekta (plastična hirurgija, urologija, ortopedska hirurgija i psihijatrijska bolnica na Avali) izvan centra bolničkog kompleksa.

Pretraga

Facebook Image

Poslednje vesti

12. maj Međunarodni dan medicinskih sestara

Odbor za bezbednost i zdravlje na radu Univerzitetskog kliničkog centra Srbije svim medicinskim sestrama i tehničarima čestita Međunarodni dan medicinskih sestara.

Kampanja skrininga aneurizmi abdominalne aorte

Klinika za vaskularnu hirurgiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije u saradnji sa Udruženjem kardiovaskularnih hirurga Srbije uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije će u periodu od 12.04. - 14.04.2023. godine u krugu Univerzitetskog kliničkog centra Srbije na platou iza Neurohirurške klinike sprovesti prvu kampanju skrininga aneurizmi abdominalne aorte, u mobilnom autobusu.

Opširnije...

Obaveštenje Centra za polikliničku delatnost - Poliklinika

Obaveštavamo Vas da je u Centru za polikliničku delatnost - Poliklinika počela sa radom „Konsultativna ambulanta kliničke farmakologije", namenjena konsultacijama za hospitalizovane pacijente Klinika i Centara u okviru UKCS. Sve upućene konsultacije obaviće Prim. dr sci. med. Dragana Kastratović, spec. kliničke farmakologije.

S poštovanjem,

Direktor Centra za polikliničku delatnost - Poliklinike
Viši naučni saradnik
Prim. dr sci. med. Snežana Polovina